Lovsangsband

KVINNE 2023

Å inspirere og utfordre kvinner til et liv i etterfølgelse av Jesus var visjonen for kvinnekonferansen på Fjellhaug.

Fra 8–10. september ble Kvinne 2023 arrangert på Fjellhaug.

– Vi har et ønske om å gjøre kvinner frimodige til å leve det livet Jesus har kalt oss til, både innad i organisasjonen og utenfor, sier konferanseleder Marta Lodden Furnes.

Misjonssambandet kvinnenettverk ble initiert av enkeltpersoner i 2013, og er en ressurs som er en del av Misjonssambandet Norge. Den første kvinnekonferanse ble holdt i 2014.

– Vi arrangerer dette for å glede folk og løfte organisasjonen. Så er vi glade for støtten vi har fått fra Misjonssambandet, og at de ønsker å ha ansatte ressurser inn mot dette, sier Furnes.

Kvinner i samtale
Fellesskap:Småprat, latter, klemmer og håndhilsning. Mingletiden mellom møter og seminarer blir godt brukt på kvinnekonferansen. Hanna Marie Haug

Fly fra Senja

Kvinne 2023 samlet ikke bare Oslo-folk, men folk fra hele landet.

– Det er veldig gledelig at vi kan tilby et opplegg som folk har lyst til å få med seg. Og at vi kan bli bedre kjent med hverandre på tvers av alder, bosted og livssituasjon, uttrykker Furnes.

Anette Sørensen Rege, rektor på Nordborg videregående skole, kom med fly fra Senja på fredagen.

– Jeg kom hit først og fremst fordi jeg hadde lyst. Det er godt med et arrangement der man kan få påfyll, sier hun.

Det var omtrent 115 påmeldte på konferansen, de fleste i alderen 30–60.

– Det var litt færre enn vi håpet på, men vi vet at helgen kolliderte med andre arrangementer og konfirmasjoner rundt i landet, sier Furnes.

På det meste, før pandemien, var det rett over 200 påmeldte. Konferansen har hatt litt ulik form gjennom årene.

Måltidsfellesskap
Måltidsfellesskap:Anette Sørensen Rege (til venstre) syntes at tema «Å våge» bidrar til en sunn bevisstgjøring for egen del. Hanna Marie Haug

Knyttes usynlige bånd

Hovedtema for helgen var «Å våge». Temaet ble belyst både gjennom bibeltekster og med flere besøkende som delte egne historier.

– Vi hadde lyst til å sette det tema på dagsorden. For mange kan det oppleves skummelt å våge noe, men vi har en Gud som går foran oss og som har en plan for oss, forteller Furnes.

Hun gleder seg over at mange har tatt steg i troen i løpet av helgen.

– Vi har virkelig fått sett og opplevd Guds nærvær denne helgen. Flere har virkelig tatt et steg i det å våge, sier hun.

Hvorfor tenker dere det er viktig at bare kvinner samles?

– Vi tror jo at man da får en litt annen samtale. Når man samles med de som har samme kjønn, kan man lettere kjenne seg igjen i hverandres liv. Det er fint å kunne støtte hverandre, fortsetter hun.  

Rege løfter frem at det skjer noe spesielt når man samles bare kvinner.

– Det knyttes noen usynlige bånd mellom oss som er her, både gjennom relasjoner og med blikk, sier hun.