Tilhørere lytter til foredrag

Forskere fra 15 land på Fjellhaug

Deltakere fra «hele verden» er samlet på Fjellhaug internasjonale høgskoles (FIH) symposium om misjon og religionsfrihet.

Onsdag 20. september ønsket forskningsleder Robert Lilleaasen på FIH velkommen til deltakere og bidragsytere fra land som Malawi, Tyrkia, Sør-Afrika, Nigeria, Ghana, Costa Rica og USA, i tillegg til en rekke europeiske land. De fleste fysisk til stede i Oslo, mens noen deltok digitalt fordi det var vanskelig å komme seg til Norge.

  

Tredoblet

– Responsen har vært over all forventning – antallet påmeldte deltakere er tredoblet siden forrige gang og mange flere ville være med å bidra. Det er rundt 60 påmeldte deltakere i tillegg til at flere ønsker å gjøre dagsbesøk, sier Lilleaasen, som har hatt ansvaret for arrangementet.

Forrige forskningskonferanse som skolen arrangerte i 2021 hadde også trosfrihet som tema, mens det denne gang er mer vekt på misjonens rolle.

– Jeg tror mange er opptatt av dette skjæringspunktet mellom misjon og religionsfrihet. Mange av bidragsyterne har hjerte begge steder – i praktisk misjonsarbeid og akademia. Temaet passer også Fjellhaug bra og kan være et godt bidrag inn i misjonsorganisasjonene, sier forskningslederen.

Robert Lilleaasen
Godt fornøyd:Robert Lilleaasen, forskningsleder ved FIH Anders Artmark Aanensen

Tredje konferanse

Dette er den tredje forskningskonferansen av dette slaget som skolen har arrangert – den første tilbake i 2010, mens den forrige altså var i 2021.

– Vi legger opp til å ha en stor forskningskonferanse omtrent hvert tredje år. Vi vil løfte fram temaer som vi tenker er viktige å rette søkelyset på, og samle forskere internasjonalt. Det bygger og styrker fagmiljøene. For oss som institusjon er det også viktig for nettverksbygging og være synlig inn mot et internasjonalt fagmiljø, sier rektor Frank Ole Thoresen.

Han er blant foredragsholderne på symposiet sammen med Janet Epp Buckingham fra World Evangelical Alliance, Anna Hampton (pseudonym) som kombinerer doktorgradsstudier med misjonstjeneste i et muslimsk land og Christof Sauer, som er professor ved FIH og ekspert på religionsfrihet og religiøs forfølgelse. I tillegg vil en rekke forskere bidra med presentasjoner.