Sanna Leder

Arven etter Grandhagen

LEDER: – Når vi nå skal sette den nye strategien ut i live, kan vi si at to av de sentrale punktene stemmer svært godt overens med Grandhagens prioriteringer: De minst nådde og barne- og ungdomsarbeid.

I disse dager blir det utgitt et portrett om tidligere generalsekretær Egil Grandhagen. Grandhagen har hatt stor påvirkning på mitt misjonsengasjement – og jeg tror også for mange andre i min generasjon. Det var nærmest umulig å «vanke» på UL eller i Misjonssambandets ungdomsarbeid» på 90-tallet uten å høre hans sterke budskap om misjon til de unådde. Kombinasjonen av et stort hjerte for nye generasjoner og en sterk utfordring til misjon var viktig for at kallet skulle gå videre til nye generasjoner.

 

Ønsker å sende

Fortsatt må de unådde folkeslagene ha høyeste prioritet i vårt arbeid. Siden det kan by på utfordringer å nå disse folkeslagene – både på grunn av politiske og religiøse hindringer – er det viktig å ha øynene åpne for dører som åpner seg.

 

For Misjonssambandet er det viktig å være en sende-organisasjon. Vi ønsker å sende mennesker fordi levende Kristusvitner er den viktigste ressursen vi har. Samtidig vil vi ikke klare å nå verden alene, men vi må gå ut sammen med den globale kirken. Ikke minst er det viktig for oss å arbeide sammen med våre samarbeidskirker for å nå de unådde.

 

Viktig videreføring

Når vi nå skal sette den nye strategien ut i live, kan vi si at to av de sentrale punktene stemmer svært godt overens med Grandhagens prioriteringer: De minst nådde og barne- og ungdomsarbeid.

Dette er jo ikke nye punkter, men et arbeid som skal videreføres og styrkes. Meldinger om dåp av unge mennesker i arbeidet vårt blant de unådde denne høsten handler om dette fokuset. Det er virkelig gledelig at mange av de 130 misjonærene Misjonssambandet i dag har på feltene våre er unge mennesker som har møtt kallet om å gå til de som aldri har hørt.

 

Fantastisk utgangpunkt

Denne høsten har vi opplevd at mange unge tar kontakt – de vil gjerne reise ut for å dele budskapet om Jesus. I høst vil Misjonssambandet ung samlet ungdommer til Frontline for å snakke om Jesus til de unådde. På skolene våre løper elevene til krampa tar dem for å samle inn penger til misjonsprosjektet. Slik sett har vi et fantastisk utgangspunkt for å sette den nye strategien ut i live. 

Det ligger et stort ansvar på oss i dag for at nye generasjoner skal få del i det kallet generasjonene før oss har delt. Vi bør ha som mål at det fortsatt skal være nærmest umulig å «vanke» i ungdomsarbeidet vårt uten å bli smittet av et brennende hjerte for de unådde. Ikke fordi det er vår tradisjon, men fordi det er Bibelens livsviktige kall til oss.