NLMs hovedkontor eksteriør

Èn søker til økonomilederstilling

Etter en forlenget søknadsfrist, sitter Misjonssambandet igjen med en kvalifisert søker til stillingen som økonomileder.

Etter at Øystein Frøysa sa opp sin stilling som økonomileder midt i mai, søkte man umiddelbart etter en erstatter. Stillingsutlysningen hadde i første omgang søknadsfrist 15. juni, men ble utsatt til 1. august. 

– Vi lyste ut stillingen umiddelbart, men det kom ganske raskt midt opp i ferietid og generalforsamlingen. Derfor utsatte vi søknadsfristen, forklarer fungerende generalsekretær Birger Helland. 
 

– God søker 

Nå sitter organisasjonen med én søker, som til gjengjeld er aktuell for stillingen. 

– Nå vil vi gå videre i en ansettelsesprosess, og vi håper å kunne komme med en eventuell innstilling til hovedstyret allerede til deres møte i september, sier Helland. 

– Det betyr at det er en god søker? 
– Ja, det er en forutsetning for at vi skal gå videre i prosessen. Samtidig må vi nå bruke nødvendig tid i samtale med kandidaten, sier Helland og legger til: 

– Jeg er optimistisk med tanke på å finne en god løsning. 
For første gang åpner Misjonssambandet for kvinnelige søkere til denne stillingen, men Helland vil ikke si noe om kjønnet til den aktuelle søkeren. 
 

Birger Helland
Vil bruke nødvendig tid:Birger Helland Marius Bergersen

Overgangsperiode 

Frøysa slutter i sin stilling 1. september, og det er klart at ny økonomileder ikke er på plass innen den tid. 

– Øystein har sagt at han vil bistå og være behjelpelig i en overgangsperiode til en ny økonomileder er på plass – om det ikke drar ut for lenge. Derfor er jeg ikke bekymret for det, sier Helland.