Espen

Blanke ark

LEDER: – Mange ble nok overrasket over at hele 82 prosent av forsamlingen støttet omfattende endringer av grunnreglene.

Flere enn vanlig kjente antagelig på usikkerhet og spenning i forkant av årets generalforsamling. Hvordan ville uroen som har preget organisasjonen i nesten to år bli synlig? Ville mange diskutere generalsekretærens avgang i mai? Hvor sterkt ville hovedstyret, administrasjon og kontrollkomite kritiseres?

Å oppsummere generalforsamlingene – og særlig forhandlingene – er krevende. Ingen av oss i ledelsen sentralt i Misjonssambandet de siste årene kan hevde å være nøytrale. Men inntrykket mitt etter å ha snakket med nesten hundre deltakere gjennom disse dagene er at de fleste syntes uroen fikk mindre plass enn de fryktet. I tillegg opplevde mange av oss at bibeltimene og kveldsmøtene var minst like inspirerende og oppbyggelige som vi hadde håpet.

 

Viktige avgjørelser

Det var mye viktig som skjedde under generalforsamlingen som vil prege organisasjonen vår i lang tid. Den vedtatte strategien gjelder helt frem til 2032. Nå skal det utvikles handlingsplaner ut fra strategien. Målet er at de syv hovedpunktene i strategien skal komme til uttrykk i forsamlinger, barnehager, skoler og på misjonsfeltene.

Også forslaget om en helt ny struktur i organisasjonen vår skapte spenning. Mange ble nok overrasket over at hele 82 prosent av forsamlingen – langt mer enn 2/3 – støttet omfattende endringer av grunnreglene. Det betyr at det nyvalgte hovedstyret, som bare består av menn, vil bli erstattet av et sentralstyre i 2025 der kvinner også vil være valgbare.

Samtidig får Misjonssambandet både et rådsmøte – og et nasjonalt tilsynsråd – som vil ha et særlig læreansvar på vegne av organisasjonen. Fortsatt fastholder Misjonssambandet at bare menn skal ha et særlig læreansvar, ofte omtalt som et tjenestedelingsprinsipp, men det nye er at sentralstyret ikke vil ha dette ansvaret.

Også i fremtiden vil rådsmøtet velges regionalt, altså på de ulike regionårsmøtene. Det skyldes at rådsmøtet vil bestå av medlemmer fra syv regionale tilsynsråd. Og så vil medlemmer til et nasjonalt tilsynsråd velges blant rådsmøtets medlemmer.

 

Samarbeid

En generalforsamling gir en organisasjon som Misjonssambandet en god mulighet for å nullstille. Treårsmeldingen (eller i dette tilfellet fireårsmeldingen) er godkjent, rapporten fra kontrollkomiteen tatt til etterretning, og nytt hovedstyre er på plass.

Akkurat denne høsten trenger organisasjonen så blanke ark som mulige. Det kom tydelig frem allerede da forhandlingene startet. Da orienterte hovedstyrets formann om at det var samarbeidsproblemer både innad i hovedstyret – og mellom administrasjonen og hovedstyret.

Selv syntes jeg det var flott å se hvor mange som under forhandlingene – på ulike måter – oppfordret til mer dialog, bedre samarbeid og forsoning innad i organisasjonen. Vi trenger en høst hvor det kan bygges bro over motsetninger og flest mulig kan oppleve at vi står sammen om visjonen «Verden for Kristus».