Drottningborg VGS

Drottningborg-sak til departement

Utdanningsdirektoratet mener fortsatt at Drottninborg VGS har begått et alvorlig regelbrudd over flere år.

I april skrev Utsyn at Utdanningsdirektoratet (Udir) mente den Misjonssamband-eide skolen hadde brutt reglene for tilskudd og krevde 1,4 millioner kroner tilbakebetalt. Skolen klaget, og klagen er nå gjennomgått. Udir ser ingen grunn til å omgjøre vedtaket. Vårt Land omtalte saken først. 

Dette er saken

  • Drottningborg har fått kraftig kritikk fra Udir for å ha lånt ut penger til to av skolens ansatte. 
  • Udir mener Drottninborg har lånt ut penger som stammer fra statstilskudd og skolepenger.
  • Drottningborg selv mener de har lånt ut penger som stammer fra gaver. 
  • Hvis pengene stammer fra statstilskudd har Drottningborg brutt friskoleloven  § 6–1: «Midlene skal brukes til opplæring, og skal komme elevene til gode, jf. første ledd. Den klare hovedregelen er at midlene ikke kan lånes ut, jf. siste ledd», skriver Udir i rapporten som ble offentliggjort i november i fjor.

 

– Foreligger ikke brudd

Nå skal Kunnskapsdepartementet vurdere klagen. «Vår vurdering er fremdeles at skolen ikke har fremlagt dokumentasjon som underbygger at utlånet i 2013 skjedde med frie midler», skriver Udir i sitt brev til departementet, som er datert 9. mai. 

 

Drottningborg mener de kan bevise at midlene de har lånt ut er gaveinntekter og ikke tilskudd. 

– Vedtaket er påklaget da skolen er av den oppfatning at det ikke foreligger brudd på utlånsforbudet, som følge av at skolen har andre midler enn tilskudd og skolepenger som kan disponeres fritt, skriver administrasjonsleder ved skolen, Frode Nilsen, til Vårt Land.