Øyvind Åsland

Nasjonal fastgiver-aksjon

Misjonssambandet øker antallet utsendinger, og trenger flere givere.

Helgen 18.−19.september 2021 blir det fast giver-aksjon, og misjonsfellesskapene oppfordres til å gjøre en ekstra innsats for å skaffe nye faste givere.  

Flere utsendinger 

– Etter en ekstraordinær periode med pandemi er vi takknemlige for å nå kunne få opp igjen aktiviteten, og i høst sender vi ut ca. 40 nye misjonærer, sier generalsekretær Øyvind Åsland. Han synes det er et stort privilegium at så mange unge vil reise ut i misjonstjeneste. 

Han legger ikke skjul på at det kan være litt dristig å sende ut alle nå, og at de kunne valgt en sikker linje med gradvis økning over tid. − Men vi ønsker å satse i tro, og håper mange vil være med å ta ansvar både ved å gi og å be. 

Målet med aksjonen er å få gavetallene opp til normalen for å kunne opprettholde høy misjonsaktivitet. – Vi er alltid avhengig av givere, og særlig nå i pandemi-tiden har det blitt ekstra tydelig at fast givertjeneste er veldig viktig for stabilitet og forutsigbarhet, forteller Åsland.  

Nedgang i gaver 

Innsamlingsleder Åsa Iversen forteller at gavetallene har gått betraktelig ned i koronatiden. – Vi ser det som nødvendig og viktig med en ekstra giveraksjon i høst. Flere forsamlinger har etterspurt det, sier hun.  

På nlm.no finnes ressurser og materiell som kan brukes av de lokale forsamlingene. Det er laget både film, digitale plakater, møteledermanus og fast giver-flyers, samt forslag til hvordan bygge opp kampanjen.  

– Selv om helgen 18-19.september er satt opp som et forslag til aksjonshelg, har ikke ressursene tidsbegrensning. De kan brukes når som helst for å fremme Fast Givertjeneste. Vi ønsker og håper at forsamlingene vil være med på aksjonen, avslutter Iversen.