Filmfremvisning

Ønsker nye utsendinger

Utsyn har intervjuet Stedlig representant i Vest-Afrika, Sveinn Einar Zimsen. Her er siste nytt fra feltet.

─ Hva er siste nytt i Vest Afrika? 

─Det har skjedd en hel del gode ting i Vest-Afrika i det siste. Vi har hatt dåp av syv nye troende i en av kirkene våre i Elfenbenskysten. I tillegg hadde vi innvielse av en ny kirke i Abidjan 14. mars. Dette har det vært jobbet med det siste året, og menigheten har hatt dugnad etter dugnad for å nå målet.  

I Mali fortsetter prosjektet på gullfeltene. Rapportene er positive, og folk begynner å ta egne initiativ. Gjennom korona-tiden har de også arbeidet med smittevern, og kontaktnettet er utvidet. 

I tillegg har vi nå fått en lingvist i kollegiet, og knytter oss nå nærmere Wycliffe-bibeloversetterne i Norge gjennom ham. Da får vi også et større kollegium og produktivitet i bibeloversettelsen til mahou.  

 

─ Hva er de største utfordringene for arbeidet i Vest Afrika? 

─ Det er nok bemanningen, høsten er stor, arbeiderne få. Men vi er optimistiske. Vest-Afrika er mer stabilt, og vi har et utrolig spennende arbeid. Vi håper at flere ser dette og ønsker å reise ut som utsendinger til dette spennende området.  

Rapportene er positive, og folk begynner å ta egne initiativ.

─ Hva er planene fremover? 

─ Vi planlegger å engasjere oss mer i lokalsamfunnet gjennom kirken nordvest i Elfenbenskysten. Det vil bli små og store diakonale prosjekter innen helse og jordbruk. I tillegg tenker vi å utvide alfabetiseringskursene i kirken i Abidjan til også å omfatte menn, og å ha det på kveldstid, så flere kan få være med. 

Ikke minst gleder vi oss til dåp av fem nye i påsken, i vår sammenheng er det stort, og det blir fest i himmelen. 

 

─Har du en oppfordring til misjonsfolket? 

─ Vi ønsker at dere skal fortsette å be for arbeidet her. Be om at folk i Vest-Afrika må ta imot Jesus, og at han leder og styrer arbeidet. Og så vil vi gjerne at dere ber om nye misjonærer til Vest-Afrika. Vi vil styrke og bygge opp innsatsen her og trenger folk en god stund framover.