Ole Bjarne Tråsdahl med ungdommer i kirka

− Gleder meg til å slippe japansk-lekser hver dag

UTSENDINGEN: Bli bedre kjent med Ole Bjarne i Japan.

Personlig

Navn: Ole Bjarne Tråsdahl 

Alder: 37 år 

Sivilstatus: Gift med Tone; to sønner, Alf Ivar(5) og Benjamin(4) 

Hvor og når startet du: Kobe i Japan fra 2018  

Hovedoppgaver: ungdomsarbeid og menighetsarbeid i to kirker i Kobe (Seishin og Aotani) 

‒ Hvorfor reiste dere til Japan?  

‒ Vi reiste til Japan fordi vi ville at japanerne skulle ha muligheten til å velge Jesus. For at de skal kunne velge Jesus, må de først høre om han, og da må noen fortelle. Vi ber spesielt om at en ny ungdomsgenerasjon skal vokse frem i kirkene her.  

 

‒ Hva er de største forskjellene på Japan og Norge?  
‒ Den tror jeg må være at man i Japan alltid skal tenke på felleskapet først, mens man i Norge er mer fokusert på individets behov. Dette kan gjøre det vanskelig å velge Jesus, fordi man da må bryte med familiens tro.  

Vi ber spesielt om at en ny ungdomsgenerasjon skal vokse frem i kirkene her.

‒ Hva er planene framover? 
‒ I september starter vi i arbeidet for fullt, etter at vi er ferdig på språkskolen. Vi håper å kunne starte nye grupper og aktiviteter, men foreløpig er det vanskelig å planlegge på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Mange ting settes på vent og restringsjoner med å samles i grupper gjør at vi må tenke annerledes. Vi kommer til å fortsette å bruke hjemmet vårt til å samle ungdom, og vi håper å skape samlingssteder i kirken og andre steder, der mennesker kan møte Jesus.  

 

‒ Hva liker du å gjøre på fritiden?  
‒ Jeg liker å lese bøker, fantasy og kristne romaner, se film eller gå på kino, og å gå på kafé. I tillegg er jeg veldig glad i å gå i onsen (bad med varme kilder). 

 

‒ Har du et bibelvers du er spesielt glad i? 
‒ «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Ef 2:8 Dette verset har jeg hatt som mitt motto lenge. Det gir meg frihet fra jaget etter å være god nok for Gud. Mitt «god nok» er en gave fra Gud.  
 

‒ Er det noe som har gledet deg spesielt i det siste?  
‒ Å se at ungdommene i kirka vi går i ønsker å nå sine venner med budskapet om Jesus. Ellers er det for øyeblikket mye jeg gleder meg til i fremtiden. Jeg gleder meg veldig til å starte i arbeidet på full tid. Å ha tid til forberedelser og ikke gjøre japansklekser hver kveld. Og til å møte mennesker og dele av det jeg har opplevde med Jesus. I tillegg gleder jeg meg til neste sommer når vi endelig kan dra på ferie hjem til Norge.