Lederplakat

La oss sende misjonærer!

I begynnelsen av januar kunne Ungdom i Oppdrag fortelle at organisasjonen i Norge for første gang har over 150 voksne misjonærer. Til Vårt Land (7. januar) fortalte misjonsleder Yngvild Hofstad at årsaken blant annet var «målrettet arbeid med å promo

Ganske annerledes tenker Det norske misjonsselskap. 27. september i fjor skrev Dagen at organisasjonen har redusert misjonærantallet betydelig de siste årene – til omtrent 35 voksne misjonærer. Og generalsekretær Jeffrey Huseby slo fast at målet er å utbre Guds rike, ikke å sende ut misjonærer. Derfor vil organisasjonen primært jobbe gjennom lokale kirker.

«De når lenger ut enn oss, og det er en bedre forvaltning av ressursene. Dessuten snakker de språket og kjenner kulturen», sa Huseby til Dagen, men føyde til at det kunne være behov for norske misjonærer der det mangler sterke kirker.

 

Gjøre seg overflødige

Misjonsstrategi er et spennende tema. Og det er interessant å drøfte om – og eventuelt når – det er rett å bruke norske misjonærer for å nå ut med evangeliet.

Misjonens mål er å gjøre seg selv overflødige. Der vi driver misjonsarbeid bør målet både være at nasjonale kristne etter hvert tar over ansvaret for de lokale menighetene som dannes og at disse kristne dessuten ser ansvaret for å drive misjon. Derfor er det å drive misjon å være i bevegelse. Vi vil alltid ha som mål å nå lenger ut, og å prioritere de folkeslag som i liten grad kjenner evangeliet om Jesus.

"Misjonens mål er å gjøre seg selv overflødige."

Så er ikke norske misjonærer uerstattelige. Det er flott at også unge kirker i sør sender ut misjonærer. Noen ganger kan disse helt sikkert nå lenger ut enn nordmenn. Men dette er ikke alltid situasjonen. For misjon er alltid å bryte både kulturelle og språklige grenser. Det gjelder også når for eksempel en kenyaner sendes til et annet folkeslag i samme land.

Dessuten kan det iblant være en fordel at misjonærer reiser langt. For eksempel kan en folkegruppe være mer negative til kristne fra en rivaliserende folkegruppe enn til oss fra Vesten.

 

Sende og samarbeide

Som det fremgår av årets Prosjektkatalog, som er vedlagt dette nummeret av Utsyn, er NLM både en organisasjon som vil sende misjonærer og en organisasjon som samarbeider tett med nasjonale kirker. På mange felt ansetter vi gjerne lokalt personell, men vi jubler også over flere utsendinger i Nord-Afrika.

Så tror vi det ville vært et stort tap for NLM om vi valgte å ikke sende ut norske misjonærer. Ikke minst ville det gjort noe med vår forståelse av hva misjon dypest sett er. Når Jesus sier: «Gå derfor ut» bør vi ikke omskrive dette til et oppdrag som bare består i å finne personer fra andre land enn Norge som vi kan lønne.