Øyvind Åsland

Din Gud regjerer

INTERVJU: Generalen har ikke nyttårsforsetter, men vil gjerne at ordene fra Jesaja 52 kan være til refleksjon i 2020. Det er ingen grunn til å være mismodig, for midt i alt så har vi en Gud som regjerer sier Øyvind Åsland.

Utsyn møter NLMs generalsekretær rett etter innspillingen av en ny episode i podkasten Ottosen og Generalen. Øyvind Åsland forteller engasjert om at han etter ti år som generalsekretær stadig trenger fornyelse, og det å prøve nye ting. ‒ Podkast er jo for meg et nytt medium, og det er gøy å treffe folk i hele landet, og i alle aldre som har hørt eller sett på oss.

 

Ny talerstol

‒ Det er en idé som har ligget der lenge, men som vi brukte litt lang tid på få realisert. Vi har et ønske om å formidle noe viktig, uten at det bare blir sitater i pressen som ofte blir tatt ut av sin sammenheng. Og så er det overveldende at vi har over 10 000 nedlastinger på en måned.

Det har blitt 16 episoder, og et høydepunkt for Åsland var sommerspesialen, hvor temaet var bibelsyn, og professor Sverre Bøe var gjest. ‒ Jeg er svært glad for at vi fikk snakke om hvordan vi ser på Bibelen, og hvordan vi tolker den. Det er helt avgjørende for oss som organisasjon å stå samlet om Bibelens autoritet.

Øyvind Åsland i studio
I studio:Podkasten Ottosen og Generalen hadde som arbeidstittel «mørkemenn», men det var enighet om at ironien i den tittelen ble for intern. Torgeir Henden

Strategi med forpliktelser

NLM skal på generalforsamlingen i 2021 vedta ny strategi sammen med NLM ung. Selv om det er en stund til, så opptar det ham, og han forteller at det er viktig for ham at barn og ungdom skal prioriteres sterkt.

‒ Størstedelen av befolkningen i de landene vi jobber er under 25 år, og all statistikk viser at mange tar imot Jesus i disse årene. Derfor kan vi ikke la være å satse på arbeidet blant dem, sier han

Engasjementet lyser i øynene og han lener seg frem og gestikulerer med hendene. ­‒ Det skal være konkret og forpliktende, både i Norge og på misjonsfeltene, slik at alle gode krefter i organisasjonen skal stå sammen om trosopplæring og evangelisering, både nasjonalt og internasjonalt.

"Størstedelen av befolkningen i de landene vi jobber er under 25 år, og all statistikk viser at mange tar imot Jesus i disse årene." Øyvind Åsland

Arbeid i endring

Også når samtalen kommer inn på temaer om forkynnelse har Åsland mye på hjertet. Det er en stor del av hans tjeneste, og han legger ikke skjul på at forkynnelsen er en prioritet selv om både arbeidsmetoder og samfunn er i endring.

­­‒ Vi er i NLM privilegerte som kan jobbe sammen under visjonen «Verden for Kristus.» Jeg ser det i arbeidet jeg er med i lokalt på Tøyen, på UL, på julemesser, og på alle mine besøk på skoler, forsamlinger og bedehus.

Han tror også at det er nødvendig for god rekruttering, og er takknemlig for at det ser ut som at NLM igjen kan ha 130 utsendinger allerede høsten 2020. Dette er en gledelig nyhet, men han er også klar over at det er et stort ansvar som misjonsfolket har.

­‒ Vårt fokus på de minst nådde gjør at vi ikke kan gå offentlig ut med utsendingers navn og steder. Det gjør den offentlige informasjonen mer diffus, men vi ser jo også at mange foreninger og forsamlinger har tettere kontakt med utsendingene, og den kontakten er viktig for oss.

 

Nyheter og klima

NLM har også vært synlige i mediebildet det siste året. Åsland har blant annet deltatt i den offentlige debatten rundt spillereglene i KRIK og da Alv Magnus ble kritisert for sin forkynnelse. Han opplever disse sakene som samlende i organisasjonen, og sier det er mange som takker ham for vår klarhet i disse sakene. Men da et forsamlingshus i Fredrikstad ble solgt til en muslimsk gruppe var det mange som reagerte.

‒ Det er klart at salget av Seiersten var en vanskelig sak, men prinsipielt så mener jeg at vi gjorde det riktige. Det var en forvaltningsmessig vurdering å selge på det åpne markedet, men det er klart at vi nok undervurderte engasjementet og følelsene som kom frem i etterkant.

Et annet tema som han oftere får spørsmål om er klima, og det er noe han mener at organisasjonen må jobbe mer med i årene som kommer.

‒ Vi er veldig stolte av NLM Gjenbruk, og tror absolutt at det arbeidet gjør en forskjell i organisasjonen. Det er et viktig bidrag, ikke bare økonomisk. Men det er jo en kjensgjerning at flytrafikk går utover miljøet.  Det er noe vi bør bli flinkere til å snakke om, og vurdere nødvendigheten av våre reiser.

Øyvind Åsland
Mange interesser::‒ Det går an å være misjonsleder og fotballinteressert, sier Øyvind Åsland. Torgeir Henden

Vedvarende

Podkasten har også gitt muligheter til å snakke om helt andre ting, og Åslands interesse for Manchester United har fått oppmerksomhet. ­‒ Det går an å være misjonsleder og fotballinteressert. Mine foreldre, som ikke har noe interesse for fotball, slumpet til med å gi meg en United-drakt da jeg var 4-5 år, og siden har det vært laget mitt.

Og når dette leses er han muligens i England. Han skal nemlig ha en tre-måneders studiepermisjon, der han blant annet ønsker å bruke tid på bibliotekene til Tyndale House i Cambridge og All Nations i London for å lese seg litt opp på missiologi og nytestamentlig kirkelære. Og han håper at det vil merkes i tjenesten at han har fått lært nye ting. Han er inne i sitt tiende år som generalsekretær, men har ikke planer om å gi seg med det første.

‒ Jeg synes det er mange spennende oppgaver både med strategi, og forkynnelse som jeg gjerne vil være med på fremover. Men Reidun, kona mi, og jeg snakker stadig om at vi håper at vi kan få sjansen til å reise ut igjen. Så den dragningen ligger der. Men vi har Gud som regjerer, og vi stoler på at han vil lede oss, avslutter Øyvind Åsland