LederEspen

Å forkynne til omvendelse

LEDER: For et halvt år siden talte tidligere UIO-leder Alv Magnus på en fellesgudstjeneste i Tomb kirke. Det er blitt kjent at biskop Atle Sommerfeldt i et brev til hele bispedømmet advarer imot å slippe Alv Magnus til på kirkens talerstoler.

Reaksjonen fra Sommerfeldt er oppsiktsvekkende. Bredden i Den norske kirke er som kjent stor. Mange prester sier mer eller mindre direkte at alle mennesker vil bli frelst. Ingenting tyder på at Sommerfeldt vil stenge prekestolen for slik forkynnelse. Desto mer urimelig blir da advarselen mot Magnus. 

 

Ugress og ildovn. Teksten som Alv Magnus talte over var alvorlig. Den handlet om lignelsen om «ugresset i åkeren» hvor Jesus avslutter slik: «Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner». 

Dette er en av mange bibeltekster om fortapelsens mulighet. Den som vil forkynne tekstens budskap, må således kalle dem som «gjør urett» til omvendelse, altså angre sine synder og søke Guds nåde. 

Manuset til Alv Magnus’ tale finnes nå på Dagens nettsider. Mitt inntrykk er at Magnus ønsket å kalle mennesker til omvendelse på en vekkende måte. Så kan det sikkert diskuteres om manuset gir et korrekt bilde av nøyaktig hva som ble sagt og hvordan budskapet ble kommunisert. 

Å forkynne til omvendelse er krevende. Også tilhørere som teologisk står nær Alv Magnus har hevdet at talen ikke kommuniserte så godt. Det er egentlig ikke overraskende. Tilhørere vil ofte oppfatte forkynnelse ulikt. Det kan handle om ord og uttrykk, tonefall og kroppsspråk. 

 

Krass påstand. Like fullt er kritikken fra Sommerfeldt problematisk. Blant annet hevder han – uten å vise til noe konkret i talen – at Magnus «både er utenfor en luthersk antropologi og frelseslære (…) sterkt preget av ny-kalvinisme». Ut fra talens manus er det vanskelig å forstå en så krass påstand. 

I tillegg har Sommerfeldt påstått at Magnus dømmer mennesker med en «homofil legning til helvete». Realiteten er at Magnus konsekvent snakket om «livsstil» når han henviste til homofili. Ingen av oss som står for en klassisk kristen samlivsetikk mener at en homofil legning hindrer noen fra å være et Guds barn. Derimot fastholder vi at homofilt samliv er synd. 

Det må være greit å diskutere om talen til Alv Magnus fungerte som god omvendelsesforkynnelse. Dessverre har Sommerfeldts upresise og tendensiøse kritikk bidratt til å hindre en saklig debatt om akkurat dette.