Familien Vivelid

Høgtidsstund i Søfteland bedehus

Søndag 2. juni var det utsendingsmøte for Serine, Maria (født Bakke) og Eirik Vivelid i Søfteland bedehus. I august reiser familien Vivelid til Etiopia.

Familien Vivelid er innvia til misjonærar for Norsk Luthersk Misjonssamband og skal vera utsendingar til Etiopia.

Høgtidsstunda vart innleia av Per Torger Nilsen som las frå Salme 67 (ein av lesetekstane for dagen).

Det var god og fin sang av fire elevar frå Kongshaug Musikkgymnas, før Etiopia misjonær Osvald Hindenes tala over søndagens tekst frå Johannes evangeliet kapittel 3. Teksten fortel om brura og brudgommen og brudgommens ven som gler seg over at dei har funne kvarandre.  Brudgommens ven, den som har møtt Jesus, har som oppgåve å peike på Jesus.

Maria og Eirik skal etter språkkurs i hovudstaden Addis Abeba, vidare til Ginnir, der dei skal arbeida med ulike bistandsprosjekt i samarbeid med Mekane Yesus-kyrkja.

Misjonssambandet har hatt misjonærar i Etiopia i mange år, og gjennom sitt arbeid har mange barn og unge fått utdanning innan skule og helse. I tillegg er det òg bygt skular, barneheim og dagsenter for foreldrelause born.

Forsamlinga som var på bedehuset denne dagen, fekk vera med og be for Serine, Maria og Eirik, og leggja dei i Guds allmektige hender. I helsinga som Maria bar fram, fortalde ho om eit kall til å vera misjonær frå tidlege barneår, og vart stadfesta i barne- og ungdomsåra mellom anna gjennom Mandagsklubben på bedehuset.

Kallet til misjon, å formidla evangeliet om Jesus Kristus, vart lagt over forsamlinga. Høgtidsstunda vart avslutta med kristenfolkets "nasjonalsang" Navnet Jesus blekner aldri.