Hender som blar i en åpen bibel

Velsignelsen av et misjonsfellesskap.

En velsignelse å delta i et misjonsfelleskap grunnet på Herrens ord!

Et privilegium og en glede jeg har som forsamlingsleder i Molde, er å delta i mannsgruppa. Mannsforeninga Molde/Fræna er et misjonsfelleskap registrert i Misjonssambandet og har eksistert i rundt 20 år.

I tillegg til å være et godt sted for å bli bedre kjent med våre brødre, er det først og fremst et sted for å målrettet studere Guds ord og la det forvandle og fornye våre sinn etter Guds vilje åpenbart i Ordet.

Siden jeg begynte i Mannsgruppa for 3,5 år siden har vi gått gjennom Johannes Åpenbaring, og nå studerer vi Ordspråkene.

Vi går kapittel for kapittel slik at vi bedre kan se konteksten og innholdet (Hva Bibelen sier) og forbindelsene (Hva hele Bibelen sier). Bare etter denne øvelsen, kan vi reflektere og anvende teksten på oss selv. Med andre ord – etter at vi har sett konteksten, forbindelsene og innholdet kommer spørsmålet: Hvordan kan jeg trofast respondere på Herrens ord.

En annen fordel vi kan nevne er at det styrker forsamlingen vår. Det er godt for Guds folk når menn møtes rundt Bibelen og er mettet med sannhet. Det nyter familiene, misjonsorganisasjonen og samfunnet godt av. Og dette er et stort behov i våre dager.

For en skatt det er å holde Herrens evige ord. Mens vi leser det, opplever vi at det leser oss mennesker. Tross alt så er “Guds ord (...) levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer». (Heb. 4:12)