Ragnhild Myren

Ragnhild Myren ansettes fast som personalleder

Siden mars 2023 har Ragnhild Myren vært fungerende personalleder i Misjonssambandet. Nå har hovedstyret tilsatt henne i en fast stilling fra 1. april 2024.

– Jeg er glad for at Ragnhild Myren søkte denne stillingen. Vi er blitt godt kjent med henne i løpet av perioden hun har vært fungerende i stillingen, og er fornøyd med jobben hun har gjort. Derfor er vi også takknemlige for at hun har takket ja til å gå inn i stillingen, sier generalsekretær Gunnar Bråthen.

 

Overtar etter Solvang

Ragnhild Myren var administrasjonsleder i Misjonssambandet Utland da hun i mars 2023 ble fungerende personalleder fordi Kari Margrete Solvang gikk ut i en studiepermisjon på et år.

I januar ga Solvang beskjed om at hun ikke kom tilbake i stillingen, og stillingen som personalleder ble utlyst.

 

– Skrekkblandet fryd

Myren er utdannet sykepleier med videreutdannelse i ledelse. Hun har blant annet vært utsending for Misjonssambandet i Etiopia i til sammen åtte år og kom sist til Norge i 2018.

– Jeg skal innrømme at jeg går inn i en slik stilling med litt skrekkblandet fryd, men jeg er jo også veldig takknemlig for tilliten fra hovedstyre og ledelsen. Etter å ha vært i stillingen i ett år vet jeg nå mye mer om hva den innebærer. Jeg tror at jeg vil trives med mange av oppgavene, men jeg er også klar over at det vil være krevende ting å ta tak i en slik rolle.

 

Gift med hovedstyremedlem

Ragnhild Myren er gift med Temesgen Shibru Galla som ble valgt inn i hovedstyret under generalforsamlingen i sommeren 2022. Det reiser noen utfordringer med tanke på habilitet.

– Helt siden Ragnhild Myren ble fungerende i stillingen har vi drøftet disse habilitetsutfordringene. Vi har håndtert dette på en ryddig måte så langt, men det er naturlig at vi tar en ny runde på tematikken i lys av at Myren nå går inn i stillingen på fast basis, sier generalsekretær Gunnar Bråthen.