Fire kretskort GF 2000

Korjubileum

1984 - 2024 = 40 år med kretskor 1989 - 2024 = 35 år med KRASP

Det startet med ei navneliste tidlig sommeren 1984. I september samme år sang kretskoret på Høstmøtet i Bud

En god start. Lillian Rose Bragvin Eriksen var første dirigenten og flere ansatte var med i koret i starten. I alle år har det vært to øvingshelger i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Den ene helgen var koret med på årsmøtet.

Koret hadde øvingshelgene på Rjånes og Vestheim og det ble tidlig klart at leirstedene var for små. Vi måtte dele koret i Eleos og Kairos. Koret hadde medlemmer fra 8. klasse og oppover og stadig flere yngre ville være med i kor.

Etter fem år, høsten 1989, var KRASP en realitet. Per Helge Myren var pådriver, primus motor og første dirigenten. Vi har tatt en kikk i første referatboka: Høsten 1990 var det kjøpt korgensere og novemberhelga sang de i Myrbostad kirke. Bildet er tatt på Vestheim i anledning nye korgensere. 

KRASP nov. 1990
ukjent

Sunnmøre og Romsdal krins var stor og for at flest mulig skulle få være med, ble KRASP også delt og KRASPsør hadde øvingshelgene på Rjånes og KRASPnord fortsatte sine øvingshelger på Vestheim.  Det geografiske skillet gikk ca. Sula – Ålesund.

I flere år sang alle fire kora på kretsmøtet. Et av høydepunktene på avslutningsmøtet var når alle fire kora stilte opp og hadde fellesnummer. På kretsmøte i Brattvåg en gang på 90-tallet hadde vi besøk av mannskoret fra Fjellhaug misjonsskole. Da sang 5 kor «Halleluja, sola gikk opp over Afrika!»  DET var mektig.

Alle tre kora blir med på regionmøte 25.-26. mai

Vi ønsker at mange tidligere kormedlemmer kan sette av søndag 26. mai og komme til Gomerhuset (Skodje) og være med å markere korjubileet på avslutningsmøtet.  Dagens to KRASP-kor og dagens Kairos skal selvfølgelig være med på regionmøtet.

ALLE er hjertelig! velkomne

Hovedbildet er tatt under GF i Ålesund der alle fire kora sang på avslutningsmøtet. Dirigent er Ingrid Ysterud