Logos

Endringer i Logos

Asbjørn Handeland og Eilert Fredly har sluttet i Logos bibelundervisning.

På nyåret ble det sendt ut en felles uttalelse fra Asbjørn Handeland, Eilert Fredly og regionledelsen til de ansatte i regionen. I uttalelsen ble det informert om at Asbjørn har sagt opp sin avtale og Eilert har sagt opp sin stilling i Misjonssambandet sørvest og vil ikke lenger være knyttet til Logos-arbeidet fra 01.01.2024.

 

Ville opprettholde distanse

Eilert og Asbjørn har kommet til denne konklusjonen på bakgrunn av at de ønsket at Logos-arbeidet skulle opprettholde en distanse til det etablerte bedehusarbeidet i Misjonssambandet sørvest, mens regionen i sin handlingsplan ønsker å styrke relasjonen mellom Logos og forsamlingene.

 

Veien videre

Regionen ønsket og ønsker fortsatt å ha et tilbud med bibelundervisning for unge voksne. Regionledelsen arbeider med å finne en kortvarig og langvarig løsning for Logos. På kort sikt ønskes det små omrokeringer innad i regionen.

Misjonssambandet sørvest er glade for det Logos har fått bety for mange unge så langt, og retter en særlig takk til Asbjørn og Eilert for dette. Vi takker for samarbeidet, og ser tilbake med takknemlighet på alt det gode som har skjedd!