Spiren 50 år 2023

Verdifulle spor i 50 år

20. oktober fyltes Risvolltunet med barn, ansatte, foreldre og innbudte gjester for å feire at Spiren barnehage i Trondheim fyller 50 år i år.

Barnehage i et borettslag

Da borettslaget på Risvollan i Trondheim var i etableringsfasen, kjøpte Misjonssambandet to leiligheter i et rekkehus som ble bygd om til barnehage. I løpet av årene har mange av nabolagets barn gått i barnehagen. Noen av dem har sine barn der i dag.

God stemning

Festen var preget av stor trivsel, mye glede og aktiv deltagelse fra barna. Else Marie Ledal, barnehagens første styrer, delte noen minner fra de første åra. Regionleder hadde en hilsen fra Misjonssambandet region Midt-Norge

Rikelig med pizza og kaker

Festkomiteen hadde fått sponset rikelig med pizza og flotte gevinster til utlodningen.  Overskuddet av festen gikk til å kjøpe nett og segl over sandkassen.
Praten gikk livlig rundt bordene mens vi koste oss med kaker som foreldre, ansatte, styret og støttespillere hadde bakt.