Drottningborg luftfoto

Drottningborg «frikjent» for lovbrudd

Utdanningsdirektoratet krevde tilbakebetaling av 1,4 millioner kroner i statsstøtte.

Utdanningsdirektoratet mente skolen hadde brutt privatskoleloven ved å gi et lån til skolens rektor og en annen ansatt i 2013, og krevde derfor at den Misjonssambandet-eide skolen skulle tilbakebetale 1,4 millioner kroner av statsstøtten. Saken ble innklaget januar 2022, og nå kommer svaret fra Kunnskapsdepartementet som er klageinstans:

«Kunnskapsdepartementet har besluttet å omgjøre direktoratets vedtak slik at tilbakebetalingskravet frafalles,» skriver de i det nye vedtaket.

  

– Gledens dag

– Dette er en gledens dag hos oss. Saken har pågått i nesten to år. Vi er veldig fornøyde med at det gikk vår vei, sier rektor Knut Harald Aagenæs til Vårt Land.

Skolen har hele tiden hevdet at kravet var ubegrunnet, og at lånet ikke ble gitt av statsstøtte. De har vist til at gaveinntekter til skolen langt har overgått summen som ble gitt i lån.

Lånet ble gitt i forbindelse med salg av personalboliger, og skolen mente det var tjenlig økonomisk å bidra til at det kunne gjennomføres.

– Det var lønnsomt for skolen å selge ut flest mulig eiendommer. De ansatte kjøpte hele boligen sin og fikk vedlikeholdsansvaret selv, sa styreleder ved skolen, Dag Røise, til Dagen da tilbakebetalingskravet ble kjent.

Han understrekte at også gaver skal komme elevene til gode og gå til skoledrift.

– For skolen var transaksjonene økonomisk gunstige fordi det tilfalt mer penger til elevene.

  

Tilbakebetalt

De to lånene var tilbakebetalt i sin helhet i 2018 og 2021.

Det blir nevnt i begrunnelsen til Kunnskapsdepartementets omgjøring av det opprinnelige kravet. Dessuten fester departementet tillit til skolens argumentasjon.

«Departementet har lagt vekt på skolens redegjørelse om at skolen, da lånene ble gitt i 2013, hadde frie midler til disposisjon som var tilstrekkelig til å dekke lånene som ble gitt til de to ansatte».

Les tidligere artikkel om saken her.