ungdom rekker hender mot lyset

Undervisning i Youth Ministry høst 23 og vår 24

Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonssambandet ung tilbyr dette året studium i kristent ungdomsarbeid – Youth Ministry.

Hei! Har du passion for ungdom og Jesus?

Nå får du tidenes mulighet til å lære mer om det vi mener er det viktigste i verden – og få studiepoeng på kjøpet (hvis du vil).

Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonssambandet ung tilbyr dette året studium i kristent ungdomsarbeid – Youth Ministry. Undervisningsdagene våren 2024 blir 12.-13. mars. Programmet finner du nederst på siden (klikk her).

Uansett hvor du bor, hvor gammel du er, om du vil ta eksamen eller ikke, om du er frivillig, ansatt, student eller bare interessert i tematikken, er du sykt varmt velkommen til 4 kursdager i løpet av året, der du får ny kunnskap og får henge sammen med folk med samme engasjement som deg.

 

Du får innblikk i disse fire hovedtemaene:

 • Ungdomskultur
 • Ungdomsforkynnelse
 • Ungdomsarbeiderrollen
 • Ungdomsarbeidet – ulike modeller

 

Ønsker du å delta?

Om du ønsker å delta kan du melde deg på undervisningen i dette skjemaet innen 28. februar (men gjerne før), slik at vi vet hvor mange som kommer. Det er mulig å delta på undervisningen uten å ta eksamen. Om du vil ta eksamen i tillegg, les nedenfor.

 

Ta studiepoeng?

Dette studiet går formelt sett på vårsemesteret 2024. Det betyr at det er mulig å ta eksamen selv om du ikke deltok på undervisningen i høst. Undervisningen fra høsten må da ses digitalt våren 2024. Dette får du tilgang til ved betalt semesteravgift.

Undervisningen er gratis, men for å oppnå studiepoeng må du betale semester- og studieavgift. Les mer om dette nedenfor under «Formalia». Studieavgiften er bare for vårsemesteret.

Søknadsfrist for opptak på studium på Fjellhaug er 20. januar. (Se andre viktige datoer her). Oppmelding til studiet på FIH skjer direkte hos FIH, men vi kan bistå i oppmeldingen. Påmelding via skjemaet ovenfor er altså ikke en oppmelding i studiet på FIH.

Studiet kan både gjennomføres som enkeltemne eller inngå i bachelorgradene «teologi og misjon» og «teologi, formidling og ledelse». Det er naturligvis mulig å delta på undervisning uten å ta eksamen.

Studieplanen i emnet finner du på side 53 i dette dokumentet.

  

Hvilke krav gjelder?

Om du vil få studiepoeng må man møte opp på minst 70 % av undervisningen i emnet. Undervisningen i november kan godskrives som gyldig oppmøte i emnet.* I tillegg må man gjennomføre 40 timer praksis på lokallag, leir eller festival for ungdom (kan være der du bor og i arbeid du allerede er engasjert i). Til sist må man skrive en hjemmeoppgave (eksamensoppgave) på 3000 ord våren 2024. Flere detaljer finner du i fagplanen (kommer ila. oktober).

* Dersom du ikke har anledning til å være med på undervisningssamlingen i november 2023, må man se opptak av undervisningen i etterkant (på våren).

   

Formalia: Studie- og semesteravgift

Se også Studiehåndboken til FIH og nettsidene til FIH. Avgiftene er for vårsemesteret.

 • Semesteravgift til SiO (dersom det ikke er betalt til en studentsamskipnad allerede): 690 kr
 • Studieavgift (mindre enn 15 studiepoeng, for eksempel om man kun ønsker å ta Youth Ministry): 2500 kr
 • Studieavgift (for deg som tar mer enn 15 studiepoeng): 3500 kr

For enkeltemne-studenter som ønsker å kun ta ett emne i semesteret, for eksempel i Youth Ministry, blir prisen totalt 3190 kr per semester (semesteravift + redusert studieavgift).

 

Formalia: frister

 • Søknadsfrist opptak FIH våren 2024: 20. januar
 • Frist for oppmelding for nye og eksisterende studenter: 1. februar
 • Frist for betaling av semesteravgift og studieavgift: 1. februar

 

Dersom du har noen spørsmål knyttet til studiet på Fjellhaug (slik som oppmelding, opptak, frister, priser, krav eller lignende), kan disse sendes til studieveileder Jarle Thingbø på e-post: jthingbo@fjellhaug.no

   

Foreløpig kursprogram Youth Ministry

Vår 2024

TEMA: Ungdomsarbeiderrollen og Ungdomsarbeidet – ulike modeller

 [PROGRAM KOMMER]

 

Om bidragsyterne

 • Bendik Vollebæk – er fagutvikler for konfirmantarbeid i Bibelselskapet, har jobbet som ungdomsprest i Oslo, og var i sin ungdom skribent for Ungdom og Tiden
 • Truls Åkerlund – er førsteamanuensis i praktisk teologi på Høgskolen i ledelse og teologi, har vært pastor og lærer og skrevet PhD i organisasjonsledelse
 • Roald Zeiffert – forsker på unge kristne i lavkirkelige og frikirkelige miljøer, blant annet på UL-deltakere. Skriver for tiden PhD i religionssosiologi på Universitetet i Agder, og arbeider med Lagets nye studentundersøkelse. Zeiffert var tidligere leder i ung Baptist.
 • Dina Viktoria Teien – er utdannet sosiolog med masteroppgave om unge kristne pars syn på seksualitet og samliv, jobber som ungdomskonsulent i Misjonssambandet ung
 • Bård Skeie Sørheim, Andreas Furnes og Martin Holskar jobber alle som ungdomskonsulenter i Misjonssambandet ung og har Master i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole
 • Hans Kristian Skaar er daglig leder i Misjonssambandet ung og er utdannet teolog fra Fjellhaug og MF, og er Master i HRM fra Nord universitetet (masteroppgave om ungdomslederrollen)

 

Program og bidragsyterlisten oppdateres.