ungdom rekker hender mot lyset

Undervisning i Youth Ministry høst 23 og vår 24

Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonssambandet ung tilbyr dette året studium i kristent ungdomsarbeid – Youth Ministry.

Hei! Har du passion for ungdom og Jesus?

Nå får du tidenes mulighet til å lære mer om det vi mener er det viktigste i verden – og få studiepoeng på kjøpet (hvis du vil).

Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Misjonssambandet ung tilbyr dette året studium i kristent ungdomsarbeid – Youth Ministry. I høst blir undervisningen 14.-15. november (fra tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag). Programmet finner du nederst på siden (klikk her). Datoer for våren avklares på høstsamlingen.

 

Uansett hvor du bor, hvor gammel du er, om du vil ta eksamen eller ikke, om du er frivillig, ansatt, student eller bare interessert i tematikken, er du sykt varmt velkommen til 4 kursdager i løpet av året, der du får ny kunnskap og får henge sammen med folk med samme engasjement som deg.

 

Du får innblikk i disse fire hovedtemaene:

 • Ungdomskultur
 • Ungdomsforkynnelse
 • Ungdomsarbeiderrollen
 • Ungdomsarbeidet – ulike modeller

 

Ønsker du å delta?

Om du ønsker å delta kan du melde deg på undervisningen i dette skjemaet innen 10. november (men gjerne før), slik at vi vet hvor mange som kommer. Det er mulig å delta på undervisningen uten å ta eksamen. Om du vil ta eksamen i tillegg, les nedenfor.

 

Ta studiepoeng?

Dette studiet går formelt sett på vårsemesteret 2024. Det betyr at det er mulig å ta eksamen selv om du ikke har anledning til å delta på undervisningen i høst. Undervisningen må da ses digitalt våren 2024.

Undervisningen blir gratis, men det blir studieavgift for vår-semesteret for å få studiepoeng. Les mer om dette nedenfor under «Formalia». Studieavgiften er bare for vårsemesteret.

Oppmeldingsfristen for å ta eksamen er 1. februar 2024. Oppmelding til studiet på FIH skjer direkte hos FIH, men vi kan bistå i oppmeldingen. Påmelding via skjemaet ovenfor er altså ikke en oppmelding i studiet på FIH.

Studiet kan både gjennomføres som enkeltemne eller inngå i bachelorgradene «teologi og misjon» og «teologi, formidling og ledelse». Det er naturligvis mulig å delta på undervisning uten å ta eksamen.

  

Hvilke krav gjelder?

Om du vil få studiepoeng må man møte opp på minst 70 % av undervisningen i emnet. Undervisningen i november kan godskrives som gyldig oppmøte i emnet.* I tillegg må man gjennomføre 40 timer praksis på lokallag, leir eller festival for ungdom (kan være der du bor og i arbeid du allerede er engasjert i). Til sist må man skrive en hjemmeoppgave (eksamensoppgave) på 3000 ord våren 2024. Flere detaljer finner du i fagplanen (kommer ila. oktober).

* Dersom du ikke har anledning til å være med på undervisningssamlingen i november 2023, må man se opptak av undervisningen i etterkant (på våren).

   

Formalia: Studie- og semesteravgift

Se også Studiehåndboken til FIH og nettsidene til FIH. Avgiftene er for vårsemesteret.

 • Semesteravgift til SiO (dersom det ikke er betalt til en studentsamskipnad allerede): 690 kr
 • Studieavgift (mindre enn 15 studiepoeng, for eksempel om man kun ønsker å ta Youth Ministry): 2500 kr
 • Studieavgift (mer enn 15 studiepoeng): 3500 kr

For enkeltemne-studenter som ønsker å kun ta ett emne i semesteret, for eksempel i Youth Ministry, blir prisen totalt 3190 kr per semester (semesteravift + redusert studieavgift).

 

Formalia: frister

 • Frist for oppmelding for nye og eksisterende studenter: 1. februar
 • Frist for betaling av semesteravgift og studieavgift: 1. februar

 

Dersom du har noen spørsmål knyttet til studiet på Fjellhaug (slik som oppmelding, opptak, frister, priser, krav eller lignende), kan disse sendes til studieveileder Jarle Thingbø på e-post: jthingbo@fjellhaug.no

   

Foreløpig kursprogram Youth Ministry

Høst 2023

TEMA: Ungdomskultur og ungdomsforkynnelse

 

TIRSDAG 14. NOVEMBER

1600 Åpning. Ungdomsarbeidets bibelske grunnlag

1630 Ungdomskultur (Dina Viktoria Teien, Bård Skeie Sørheim, Hans Kristian Skaar) – siste nytt om GenZ

1900 Refleksjon: Hva betyr dette for arbeidet vårt? Forberedelse

2000 Live ungdomsmøte

2100 Drink’n’discuss

 

ONSDAG 15. NOVEMBER

0900 Åndelig åpning: Stillbilde som formidlingsform til ungdom

0930 Når ungdommer møter bibelske ungdommer – har noen av ungdommene i Bibelen noe å formidle til dagens unge? (Bendik Vollebekk)

1030 Ungdomsforkynnelse – foredrag og talkshow (Andreas Furnes, Martin Holskar m.fl.)

1130 Lunsj

1230 Kristen ungdomskultur – hva kjennetegnes unge kristne i Norge i dag (Roald Zeiffert)

1330 Å forkynne Bibelen til ungdom (Roald Zeiffert)

1445 Informasjon om studiet

1500 Middag (mulig å kjøpe)

1530 Formidling og forkynnelse til ungdom (Truls Åkerlund)

1800 Slutt

 

Om bidragsyterne

 • Bendik Vollebæk – er fagutvikler for konfirmantarbeid i Bibelselskapet, har jobbet som ungdomsprest i Oslo, og var i sin ungdom skribent for Ungdom og Tiden
 • Truls Åkerlund – er førsteamanuensis i praktisk teologi på Høgskolen i ledelse og teologi, har vært pastor og lærer og skrevet PhD i organisasjonsledelse
 • Roald Zeiffert – forsker på unge kristne i lavkirkelige og frikirkelige miljøer, blant annet på UL-deltakere. Skriver for tiden PhD i religionssosiologi på Universitetet i Agder, og arbeider med Lagets nye studentundersøkelse. Zeiffert var tidligere leder i ung Baptist.
 • Dina Viktoria Teien – er utdannet sosiolog med masteroppgave om unge kristne pars syn på seksualitet og samliv, jobber som ungdomskonsulent i Misjonssambandet ung
 • Bård Skeie Sørheim, Andreas Furnes og Martin Holskar jobber alle som ungdomskonsulenter i Misjonssambandet ung og har Master i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole
 • Hans Kristian Skaar er daglig leder i Misjonssambandet ung og er utdannet teolog fra Fjellhaug og MF, og er Master i HRM fra Nord universitetet (masteroppgave om ungdomslederrollen)

 

Program og bidragsyterlisten oppdateres