Helle Urtegård Austbø

Personalendringer i Misjonssambandet øst

Det er ansatt ettåring i Misjonssalen, Oslo. Én ansatt i regionen har sagt opp sin stilling og to ansatte har fått redusert stillingsstørrelse.

Helle Urtegård Austbø er ansatt som ettåring i Misjonssalen i Oslo fra 4. September 2023.  

Natasha Victoria Galland har sagt opp sin stilling som administrasjonskonsulent.

Bjørn Moldekleiv har etter eget ønske gått ned til 60 prosent stilling fra 1. august 2023. Ernst Jan Halsne har etter eget ønske gått ned til 25 prosent stilling fra 1. oktober 2023.

Vi ønsker Helle velkommen i felleskapet og ønsker henne lykke til i oppgavene i Misjonssalen i Oslo.

Det er alltid trist når noen slutter, men vi ønsker Natasha lykke til i nye oppgaver som personalrådgiver i Misjonssambandet og vil samtidig formidle en varm takk for det hun har gjort og betydd for Misjonssambandet øst de årene hun har vært ansatt hos oss.

Så er det fint å ha med Ernst Jan og Bjørn videre, også nå når de har redusert sine stillingsprosenter.

Ledergruppen i Misjonssambandet øst

Tom Teien, Anna Lindbak Hørte, Asbjørn Stige