Jente og gutt ler hjertelig

Leirstøttefond

Mange barn og unge ønsker å reise på leir. Men noen ganger strekker ikke familiens økonomi til. Samtidig ønsker vi ikke at dette skal stoppe dem fra å få delta på leirene.

Vi vil at leirene våre skal være et inkluderende tilbud til alle barn og unge som ønsker å delta. Men noen ganger strekker ikke familiens økonomi til.  

Etter endringer i den statlige leirstøtteordningen, har vi åpnet et leirfond for Misjonssambandet vest, som vi bruker til å dekke leirutgifter for dem som ikke selv kan betale for seg.

Den siste tiden har vi sett en økning i antall forespørsler om slik støtte. Nå er leirfondet tomt, og vi ber derfor om gaver til dette. Vi er glade for alle som kan og vil hjelpe. Du kan støtte med den sum som passer for deg! Bidrag kan settes inn på leirfondets konto, 3626.39.20664.  

Tusen takk for din hjelp til å dekke leirutgiftene til noen som ikke kan betale selv.