s

Gunnar Bråthen på skulebesøk

Vår generalsekretær Gunnar Bråthen besøkte Tryggheim skular i samband med Huslydkveld. Over 500 deltok og kvelden resulterte i betydelig økonomisk støtte til nye byggeprosjekter på skulen.

Då Gunnar Bråthen kom til Tryggheim onsdag 4. oktober, var det første gongen han besøkte ein av Misjonssambandets vidaregåande skular etter at han tiltredde som generalsekretær.

s
Sofasamtale:Generalsekretær Gunnar Bråthen (f.v.) i Misjonssambandet, leiar Ketil Jensen i Forlagshuset Lunde og Tryggheim-lærar og tidlegare -elev, Karine Norbye, deltok i ein munter sofasamtale. Tryggheim

Bråthen var på eit todagarsbesøk i Rogaland i samband med at Tryggheim skular arrangerte «Huslydkveld», eit konsept som erstattar den tidlegare Tryggheimbasaren. I løpet av samlinga i storstova fekk over 500 publikummarar lytte til musikkinnslag, sofasamtale og gjestetalarar med temaet «Røtter og vinger». Bråthen understreka kor viktige skulane er for Misjonssambandets arbeid då han talte til forsamlinga.

Kvelden på Tryggheim blei avslutta med basar til inntekt for nytt internat og nytt undervisningsbygg. Kveldstrekkinga resulterte i 100.000 kroner, og hovudlotteriet gav 200.000 kroner. Fleire publikummarar ønskte i tillegg å bli faste givarar for å realisere byggeprosjekta til Tryggheim.

Tryggheim
Mange tilreisande:Møtesalen var fullsett, og fleire måtte sitte i gymsalen. Tryggheim

PS! Onsdag 20. mars 2024 arrangerer Tryggheim «Huslydkveld» med teologen og forfattaren Hans Johan Sagrusten og songaren Ingrid Grøvan.