Hanna Kristine Elde, Hurdal Verk FHS

Det beste med kristne skoler

Vi kontaktet fem elever som går eller gikk på en av våre skoler og spurte: «Hva er det beste med å gå på en kristen skole?»

Hanna Kristine Elde, Hurdal Verk FHS 

Hanna Kristine Elde, Hurdal Verk FHS
Hanna Kristine Elde:– Jeg fant troen min her, og den er blitt det viktigste i livet mitt. Privat

Året på Hurdal Verk har vært inspirerende, raust og livsendrende for meg. I hverdagen får vi muligheten til å utvikle oss selv til å bli et bedre medmenneske, samtidig som vi får bli bedre kjent med Jesus. Jeg fant troen min her, og den er blitt det viktigste i livet mitt. 

Mer informasjon om Hurdal Verk Folkehøgskole finner du her.

Tormund Aarseth Høivik, Kvitsund Gymnas 

Tormund Aarseth Høivik, Kvitsund Gymnas
Tormund Aarseth Høivik :– Alle lærere og elever er åpne for å diskutere tro over en kaffekopp. Privat

Det beste med å gå på kristen skole er at du når som helstkan diskutere eller få svar på spørsmål du har. Alle lærere og elever er åpne for å diskutere tro over en kaffekopp. Det skaper et trygt miljø for troende og ikke-troende. 

Mer informasjon om Kvitsund Gymnas finner du her.

Giuseppe Elias Comi, Hans Nielsen Hauge vgs 

Giuseppe Elias Comi, Hans Nielsen Hauge vgs
Giuseppe Elias Comi :– Det å få lov til å ha lærere som elsker og brenner for Jesus, speiles i elevene. Privat

Det beste med Hans Nielsen Hauge er miljøet på skolen. Det å få lov til å ha lærere som elsker og brenner for Jesus, speiles i elevene. Vi får også en utrolig god oppfølgning fra lærerne og det er i tillegg et stort fokus på hver enkelt elev. 

Mer informason om Hans Nielsen Hauge vgs finner du her.

Josefine Marie Slørdahl, Kristelig Gymnasium (KG) 

Josefine Marie Slørdahl, Kristelig Gymnasium (KG)
Josefine Marie Slørdahl:– Skolen tilbyr aktiviteter og felleskap for å styrke mitt forhold til Jesus. Privat

– Det beste med å gå på en kristen skole er ikke bare at jeg blir akseptert for den troen jeg har, men at skolen tilbyr aktiviteter og felleskap for å styrke mitt forhold til Jesus, og gir muligheter for å bli kjent med andre kristne. 

Mer informasjon om KG finner du her.

Elizabeth Hylton, Kvitsund Gymnas 

Elizabeth Hylton, Kvitsund Gymnas
Elizabeth Hylton:– Du får bo i et miljø hvor du kan bli tryggere på det du selv tror på. Privat

Du får bo i et miljø hvor du kan bli tryggere på det du selv tror på. Fellesskapet bygges på et felles sett med grunnleggende verdier som Jesus viser oss gjennom Bibelen. Jeg syns dette gir hver elev en mulighet til å føle seg elsket og sett. 

Mer informasjon om Kvitsund Gymnas finner du her.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 3/2023.