Joh. 3,16 ute

Takk til givere

Vi vil rette en varm takk til alle som har gitt og gir til arbeidet som drives i Misjonssambandet både her i regionen og ute på misjonsfeltene.

Uten de mange giverne og frivillige hadde det ikke vært mulig å nå ut til så mange barn og unge med evangeliet – og heller ikke til mennesker i land der det ennå er få kristne.

 

Vi gleder oss over at det er noen som drar fra Norge til andre land for å være budbærere om Jesus. Vi oppmuntres av de mange unge frivillige og ansatte som vil bruke tiden sin til å vise barna hva det vil si å tro på Jesus. Vi er takknemlige for alle voksne som bruker fritiden i leir- og lagsarbeid rundt om i regionen.

 

Vi oppmuntrer til fortsatt giver- og bønnetjeneste. Kanskje er det noen som ønsker å bli fast giver? Kanskje er det noen som har mulighet til å øke gavebeløpet? Dersom 300 personer gir – eller øker med – 300 kroner pr måned, vil dette utgjøre over én million kroner pr år.

 

Uansett trenger vi mange som ber.

 

I vår region, Misjonssambandet øst, var det ved utgangen av juli kommet inn 11,4 millioner kroner i gaver. Dette er 0,6 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor og 0,8 millioner kroner under budsjett. Regionbidraget (dvs. det som overføres til Hovedkassa og som bl.a. går til arbeidet på misjonsfeltene) var på samme tid 3,5 millioner kroner (0,3 millioner kroner under fjoråret og 0,1 millioner kroner under budsjett). Overføring fra gjenbruksbutikkene ved utgangen av juli var i vår region 4,8 millioner kroner, en økning på 2,5 millioner kroner fra samme tid i fjor.

 

For å bli fast giver, trykk her: Gi fast (nlm.no)

For å endre fast giveravtale, trykk her: Endre fast giveravtale - Norsk Luthersk Misjonssamband (nlm.no)

For å gi enkeltgave, trykk her: Gi (nlm.no)

Trenger du hjelp eller har spørsmål, kontakt giver@nlm.no, 22 00 72 00

 

Med ønske om Guds velsignelse over tjenesten

Tom Teien, regionleder

Anna Lindbak Hørte, ungleder

Asbjørn Stige, administrasjonsleder