SÅ

Ny ressurs for barnelagsledere: SÅ andaktshjelp

Å gi evangeliet til neste generasjon er viktig. Derfor har vi, siden 2018, utarbeidet 72 andakter fra hele Bibelen som barnelagsledere kan bruke.

SÅ andaktshjelp er en andaktshjelp som er utarbeidet for å hjelpe barnelagsledere med å SÅ Guds ord til barna slik at de kan få møte Jesus. Det er 72 andakter fordelt på fire årshefter, med 1.-4. klasse som målgruppe. Nå i sommer ble fjerde, og siste hefte ferdig. SÅ andaktshjelp er et initiativ fra region sørvest. Kari Nordhus, ungleder i region sørvest, har stått i bresjen fra ideen kom til nå fire innholdsrike hefter med gode andakter fra hele Bibelen.

 

- Hvor kom egentlig ideen fra? spør jeg Kari.

- Den første og viktigste tanken med et slikt opplegg kom da flere av oss som reiser i barnearbeidet så at andaktene rundt var veldig tilfeldig valgte. Vi opplevde at barn i det lokale barnearbeidet vårt ikke nødvendigvis fikk en bred bibelkunnskap. I tillegg vet vi jo at mye av kristendomskunnskapen er tatt ut av skolen. Vi så også at i flere lag stod de lederne som holdt andakt mye alene om det ansvaret. Vi så et behov for å lage en enkelt andaktshjelp til disse. Dermed startet vi med å tenke på hvordan vi kunne lage en ressurs for lederne til å drive med systematisk bibelundervisning i laget. Dette var også i tråd med strategien til Barne- og ungdomsrådet og deres satsning.

 

- Hvorfor finne opp hjulet på nytt, når det allerede er laget mange andakter for barn?

- Det finnes mange gode andaktshjelper på markedet, men vi så likevel behov for en enkel hjelp som en helt vanlig barnelagsleder kan bruke. Dermed har vi laget et opplegg for 4 år med 9 samlinger i halvåret hvor lederne i lag kan plotte bibeltekstene rett inn i forberedelsene. Vi tenker at bibeltekstene kan settes opp til alle aldersgrupper, men vi har valgt å ha hovedfokus på barn i 1.-4.klasse alder i andaktshjelpen.

 

- Hvordan har prosessen vært?

- Tankene og idemyldringen startet høsten 2016, men arbeidet kom først skikkelig i gang i 2018. Så har det blitt jobbet med jevnt og trutt siden da og frem til siste av i alt fire hefter ble ferdig sommeren 2023. Det har vært med mange frivillige og ansatte i sørvest i utarbeidingen av andaktshjelpen. I redaksjonen har Siren K. Moi, Magne Vatland og jeg vært. Magne Vatland har gjort en enorm innsats i revideringen av tekstene. John Olav Selstø har stått for det grafiske. To frivillige har lest gjennom alle tekstene og gitt redaksjonen gode og konstruktive tilbakemeldinger på innholdet. Vi er svært takknemlige for alle frivillige og ansatte som har satt av tid til å jobbe med SÅ!

 

- Har dere møtt på noen utfordringer? 

- Underveis har vi hatt tidsfrister, og vi har jo merket at disse har blitt skjøvet på da dagene har en tendens til å fly av gårde. Men vi har klart å komme i mål med ett hefte hvert år de siste fire årene, og er veldig fornøyde med resultatet.

 

- Hvordan har responsen vært hittil?

- Allerede nå er det mange (rundt 70) som har bestilt deler av opplegget, og vi håper ressursen framover kan nå godt ut både i denne regionen, og i de andre regionene. Vi har også fått henvendelse fra utland om opplegget, og håper ressursen kan bli til god hjelp for mange. Vårt ønske er å SÅ ut Guds Ord til barna slik at de kan få komme til tro og bli styrket i troen på Jesus.

 

Her kan du få en smakebit av opplegget og mer informasjon om bestilling.