Taler

Fritidsforkynnere i Misjonssambandet øst

31 personer står på regionens oppdaterte oversikt over fritidsforkynnere.

Oversikten over fritidsforkynnere som har sagt seg villig til å ta på seg forkynneroppdrag, er sendt til misjonsfellesskapene i regionen. Forkynnerne kan spørres direkte av det enkelte fellesskapet, eller via områdearbeidere eller regionkontoret.

I tillegg til de som står på denne oversikten, er det flere personer som deltar på møter og samlinger med forkynnelse.

– Forkynnelsen av Guds ord er grunnlaget for virksomheten vår, og ordet fra Gud skaper tro, liv og håp. Vi håper at denne presentasjonen blir til nytte for fellesskapene i Misjonssambandet øst, og at den vil bli brukt aktivt når nye møteplaner skal legges, skriver regionleder Tom Teien og forkynnerutvikler Frode Granerud i innledningen til oversikten over fritidsforkynnere.

Se oversikten her.