Karin Kvalvik Johansen og Elisabeth Birkelig er nylig begynt i hver sine 20% stillinger i Misjonssambandet nord

Nye ansatte i Tromsø og i Salten

Vi gleder oss over nye ansettelser både i Salten og i Tromsø.

Vi gleder oss over to nye medarbeidere! Selv om begge stillingene ikke er på mer enn 20% hver og at de er midlertidige, skoleåret 23-24, er det flott når rekrutteringsarbeid kan føre til gode ansettelser. 

Karin Kvalvik Johansen kommer fra Namsos og bor med sin familie på Rognan hvor hun er selvstendig næringsdrivende innen grafisk design. Hennes rolle vil særlig være å koordinere arbeidet vi har i Salten, være kontaktpunkt for frivillige og koordinere tilreisende besøk til området. Karin har god kjennskap til Misjonssambandet fra før og har hele sitt liv vært tilknyttet organisasjonen. 

Elisabeth Birkeli er sørlending, men har mor fra Finnmark og er slik sett litt nordfra. Hennes år på Fjellheim bibelskole skulle bare være ett, men med stor trivsel i nord har de blitt flere. Hun sier selv at Fjellheim misjonsforsamling er en stor del av det. Hennes oppgaver i forsamlingen vil i stor grad være administrative i tett samarbeid med pastor Lars-Olav Siqveland Morstøl. 

Karin har oppstart 1. september, mens Elisabeth begynte 15. august. 

Husk på de nye arbeiderne i bønn for året som ligger foran.