forsamling

234 i Ålesund

Vellykket medarbeidersamling for høstens aktiviteter

For å drive et godt menighetsarbeid er det nødvendig med god samhandling og kommunikasjon. Hvordan skal vi klare å samle et par hundre medarbeidere i en tid der mange er opptatt med svært mange forskjellige aktiviteter eller jobb på kveldstid? Det har vært utfordrende å få til gode møtepunkter for mange av gruppene i Misjonssalen de siste årene. Noen har møttes sjelden.

Aslak Tveita, pastor i Fokus hverdagsmenighet på Klepp, snakket entusiastisk om deres nye konsept Uke 234 på en menighetssamling for et drøyt år siden. Konseptet gikk ut på å samle alle medarbeidere i uke 2 og uke 34 til planlegging og koordinering. Da fikk de frivillige beskjed om å sette av de to ukene, og at det da kunne potensielt bli flere møtepunkter, men at det ellers i året skulle være lite behov for møtepunkter på kveldstid i ukene.

Staben i Misjonssalen “kjøpte” ideen og har nå tatt den med til Ålesund. Konseptet ble testet ut nå i uke 34 for første gang. Vi hadde delt opp mandag til torsdag med samlinger fra 18-20 og fra 20-22. Det var noen travle dager. Staben jobbet iherdig, og pulsen var jevnt høy. Flere av de frivillige som er med i flere grupper kunne fort være med på to-fire samlinger i løpet av uka. Vi har derfor stor forståelse for om noen synes dette var litt slitsomt. Stab og styre ser likevel tilbake på uke 34 som en suksess. Vi fikk snakket sammen om mange viktige tema. Høsten er bedre planlagt enn den har vært på flere år!

Både på de forskjellige samlingene, men også i gangen og mellom diverse samlinger møttes mange til gode samtaler, og starten på nye og bedre vennskap. Familien ble rett og slett bedre spleiset sammen. De fleste grupper opplevde at så å si alle som er med i gruppene kom, noe som er viktig for relasjoner og engasjement.

Vi takker Fokus hverdagsmenighet for deling av gode erfaringer. Vi gleder oss allerede til uke 2. Noen justeringer vil det nok bli, og noen grupper kan kanskje slås sammen, men vi tror at dette har kommet for å bli. 

Tusen takk til alle frivillige medarbeidere for oppmøtet og engasjementet.