Maria Christina Aarbø

Ny BU-arbeider i Midt-Norge

1. august starter Maria Christina Aarbø i 20% stilling som barne- og ungdomsarbeider i region Midt-Norge.

Maria er fra Jæren og begynte på lektorutdanning ved NTNU høsten 2021. Før hun flyttet til Trondheim, gikk hun også to år på bibelskolen i Grimstad. Maria har tidligere vært med som frivillig leder på regionens leirer og har deltatt på lagsbesøk i regionen.

På spørsmål om hva Maria gleder seg til med å begynne å jobbe som barne- og ungdomsarbeider, svarer hun:

"Jeg gleder meg veldig til å få være enda mer med å bidra i barne- og ungdomsarbeidet i regionen. Som liten har jeg selv vært mye på leir, og vet at det har hatt mye å si for troa mi i dag! Leir og barnelag var med å introdusere meg for Jesus, og jeg håper at jeg i denne jobben kan få se andre barn møte Ham. Jeg ser frem til å få innblikk i arbeidet som drives rundt om i regionen, og å få møte både de som er fast inventar på barnelaget, samt de som aldri har satt sin fot på et leirsted. Og viktigst av alt; spre det gode budskap!"

Maria går inn i stillingen som Johanne Fjell har hatt det siste året. Johanne flytter hjem igjen til Namsos og har valgt å heller engasjere seg som frivillig. Vi takker Johanne for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.