Kurt Hjemdal talte for en festkledt Rognan frikirke lørdag kveld

Vellykket regionkonferanse på Rognan

Fra ei fullsatt Rognan frikirke reiste mange fornyede og inspirerte misjonsvenner hjem etter pinsens regionkonferanse.

Det var knyttet noe spenning til oppmøte i forkant av årets regionkonferanse som var lagt til Rognan, så langt sør i regionen man kan ha en slik samling. Forståelig nok ble reisen for lang for folk fra Finnmark og også fra Troms, men mange møtte like fullt opp. Etter forholdene var vi mange!

Når møtesamlinger i tillegg ble godt besøkt av brødre og søstre fra andre sammenhenger fylte vi godt opp storsalen i Rognan frikirke og sangen nådde enda litt over taket gjennom hele helga!

Kurt Hjemdal var helgas taler i tillegg til at regionleder Øivind Ruud Kringstad talte fredag kveld. Emnet var Åndens gjerninger og mange opplevde et fornyet blikk inn i evangeliets hemmeligheter samtidig som kallet til misjon og aktiv deltakelse ble sterkt formidlet. Det var rett og slett oppmuntrende og styrkende for et nytt misjonsår!

Årsmøte med disippelskap som emne

Selve årsmøtet ble gjennomført med 38 utsendinger. Både årsmeldingen fra regionstyret og fra BUR ble kommentert, drøftet og godkjent. Det samme med regnskapet, det til orientering. Det gir grunn til å glede seg over et sterkt økonomisk resultat fra gjenbruksbutikkene. Sammen med regionbidraget ble overskuddet fra regionen på rekordhøye 2 129 037. Det er imidlertid et spørsmålstegn at det uten gjenbruken kun ville vært 13 120,-. 

Kollekter fra helgas samlinger endte på 30 312,-. Dette inkluderer kollekten lørdag formiddag som gikk til Jakobsbakken fjellsenter. 

Mange tok også ordet under samtalen om arbeidet. Thor Fremmegård innledet med utgangspunkt i strategiens punkter om "Gjør disipler". Flere innspill belyste de ulike utfordringene en Jesu disippel møter i stadig skiftende tider og hvilke konsekvenser det får for misjonsarbeidet vårt.

På slutten av årsmøtet ble alle invitert til neste års regionkonferanse. Den blir i Tromsø 24.-26. mai og dermed helga etter pinsen. Vi håper alle setter av datoene og ser frem til å høre Henrik Højlund som konferansens hovedtaler!

Nyvalgte styrer og råd

Selv om mange stilte til gjenvalg for både valgnemda, barne- og ungdomsrådet og regionstyret ble det noe utskifting. De som er valgt for skoleåret 23-24 er disse:

Regionstyret:

Thor Fremmegård (Tromsø), Lise Jannie Gundersen (Kårvikhamn) og Johannes Sæleset (Tromsø) ble valgt i 2022 og sitter til 2024. 

Øivind Søreng (Finnsnes) og Siv Indianna Krüger (Rognan) ble gjenvalgt. Katrine Gran Andersen (Lakselv) ble 1. vara, Kåre Holta (Kårvikhamn) ble 2. vara og Per Tore Pedersen (Oslo) ble 3. vara. 

Regionstyret har konstituert seg og valgt Øivind Søreng som leder og Johannes Sæleset som nestleder. 

BUR:

Fra før satt Hanna Friis Kjær (Tromsø) og Aleksander Pettersen (Bodø). 

Karin Kvalvik Johansen (Rognan) og Møyfrid Mork (Målselv) ble gjenvalgt og Per Magne Larsen (Tromsø) valgt inn. Tobias Olsen (Lakselv) ble 1. vara. 

Valgnemda:

På årsmøtet i 2022 ble Alf Tråsdahl (Senja) og Magne Aarbø (Tromsø) valgt inn. 

Henriette Rogstad Nordli (Tromsø), Even Petter Olsen (Senja) og Aina Bernhoff Sandvik (Ørnes) ble valgt som faste medlemmer og Marit Tolo (Sørvik, Harstad) som 1. vara. 

Nasjonalt