Gunnar Bråthen innsettelse

Gunnar Bråthen innsatt som ny generalsekretær

Den nye generalsekretæren startet i den nye jobben med et hovedstyremøte, og en forbønnshandling. – Jeg ser frem til å bidra på heltid fremover, sier han.

Gunnar Bråthen ble i dag innsatt som ny generalsekretær i Misjonssambandet med et samlet hovedstyre, ansatte ved Misjonssambandets hovedkontor, samt ansatte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole til stede. Hans første arbeidsdag var 1. juni, og han har startet gjerningen ved å delta på hovedstyremøtet som pågår 1. og 2. juni.  

 

Gunnar Bråthen
Talte til sine nye medarbeidere:Gunnar Bråthen Hans Christian Bergsjø

Tillitsfullt hovedstyre

Gjennom velkomsttale ved hovedstyreformann Knut Espeland, lesning fra 1. Petersbrev og 2. Timoteusbrev samt forbønnshandling, sørget Misjonssambandets hovedstyre sammen med nå avgått generalsekretær Birger Helland, for å ønske ham varmt velkommen.

– Hovedstyret ser frem til tillitsfullt samarbeid. Vi er trygge på at du vil lede Misjonssambandet på en god måte, sa Knut Espeland i sin velkomsttale.

Knut Espeland
Takknemlig hovedstyreleder:Knut Espeland Hans Christian Bergsjø

– Gjennom ansettelsesprosessen drøftet vi arbeidet, teologien og verdiene til Misjonssambandet og vi er trygge på at du har gode forutsetninger for å fremme vårt arbeid, fortsatte han.

 

Godt å være i gang

Bråthen selv uttaler til Utsyn at det er godt å være i gang med tjenesten.

– Jeg har levd i avskjedens tegn i og med at jeg har forlatt Nord-Norge hvor jeg har bodd og virket i mange år. Det har hatt et vemod over seg. Men når jeg nå kommer hit er det et møte med det jeg skal inn i, og det er forbundet med glede, selv om jeg ikke har oversikt over alt enda.

Gunnar Bråthen
Ser frem til å komme i gang:Gunnar Bråthen Hans Christian Bergsjø

– Jeg ser frem til å bidra på heltid i misjonens tjeneste, men er klar over at det er en krevende oppgave jeg trer inn i, sier den ferske generalsekretæren.

 

Helland takket av

Under innsettelsen av Bråthen ble også Birger Helland takket av.

– Takk for at du var villig til å gå inn i oppgaven på få dagers varsel og for at du har bidratt med alt du har av talenter, gaver og klokskap, sa hovedstyreformann Knut Espeland.

– Vi er takknemlige for at vi nå kunne gjennomføre et generalsekretær-skifte på en mer ordinær måte, la han til.

Birger Helland
Takket av:Birger Helland ble takket av for sin tjeneste. Hans Christian Bergsjø

Helland selv takket hovedstyret og de ansatte ved Misjonssambandets hovedkontor for tilliten han var blitt vist, og avsluttet på sedvanlig Helland-vis:

– Dere er med på det viktigste – å bringe evangeliet om Herren Jesus til verdens ende.