Regionkonferansen 2023

Regionkonferansen 2023

Under mottoet «Frykt ikke» var nærmere 230 misjonsvenner i alle aldre samlet til regionkonferanse og felleskap på Evjetun 21.– 23.april.


Ungdomssamlinger, klatring, bibeltime, sang, regionårsmøte, misjonsglimt, fellesskap, barneopplegg, sensitivt misjonsarbeid, grilling og samtaler. Dette er noen av stikkordene for innholdet i årets regionkonferanse.  Og med ordene fra Ordspråkene 24,6 – når mange rådslår så lykkes planene- ønsket regionleder Livar Veggeland velkommen.

Misjonsglimt og forkynnelse
Talere var Daniel Sæbjørnsen og Steffen Dyve. Dyve tok oss blant annet med inn i noen glimt av misjonærhverdagen for han og familien i Indonesia – et innholdsrikt og spennende glimt. Daniel  Sæbjørnsen, som til daglig jobber i Tro & Medier samtidig som ham også jobber som pastor talte lørdag kveld og søndag formiddag. Søndag talte han ut ifra orden i Mattes 6, 31-31 Vær ikke bekymret/frykt ikke. Han understreket at vi er kalt til storhet og kvalifisert for storhet ut ifra det Jesus har gjort for oss. Og han utfordret oss til å leve et liv for Jesus. – La oss komme i gang med å leve det livet Jesus har kalt oss til, utfordret han oss til.

For barna var det lagt opp til egne aktiviteter og samlinger. I tillegg til andaktsholderne på disse samlingene  var også en gruppe elever fra Kvitsund med og hjalp til.

Elise Haugland, leder for innsamling og misjonsinspirasjon i Misjonssambandet presenterte i seminaret «Sensitiv misjon» noen glimt fra dette arbeidet – der vi fikk høre om både glade historier og tøffe kamper.

Årsmøte
93 utsendinger var samlet til årsmøtedelen av konferansen på lørdagen. Årsmeldinger ble presentert og vi fikk informasjon fra skolene våre, både Drottningborg Ungdomsskole og Kvitsund Gymnas. Håvard Måseide kom med hilsen fra Hovedstyret. Han minnet om at Herren har åpnet en dør for oss og han spurte; Hvor har Herren åpnet dører for Misjonssambandet sør.

Valg
Det ble under regionårsmøtet valgt nye medlemmer til regionstyret og Barne- og ungdomsrådet (BUR), og valgnemda. De består nå av følgende personer: 

Regionstyret
Thorvald Handeland, styreleder (2022–2024)
Njål S. Kristensen, nesteleder, valgt for to år
Kristin Hauan (2022–2024)
Marit Ekroll, valgt for to år
Liv Aase Søreng Kristoffersen, valgt for to år
Snefrid Axelsen, 1.vara valgt for ett år
Viggo Lutcherath, 2.vara valgt for ett år

De ansatte i regionen har i tillegg valgt John Olav Selstø som ansattes representant i regionstyret. Rune Espevik er vara for ansattes representant.

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
Knut Arild Espegren (2022-2024)
Bjørg Inntjore (2022-2024)
Anette Espevik (2022-2024)
Tobias Røykenes, valgt for to år
Ellen Straume, valgt for to år
William Matteus Fonn, 1.vara valgt for ett år
Erik Gamborg, 2.vara valgt for ett år

Valgnemda
Brit Kari Urdal, leder (2022-2024)
Marit Andersen (2022-2024)
Tallak Hoslemo (2022-2024)
Anne-Birgit Fahre Brødsjøemoen, valgt for to år
Gunnar Helliesen, valgt for to år. 
Kjellaug Inntjore, 1. vara, valgt for ett år. 
Mangor Harestad, 2. vara, valgt for ett år.