Styret Lindesnes bedehusforsamling

Lindesnes bedehusforsamling stiftet

Søndag 12. mars var det stiftelsesmøte for Lindesnes bedehusforsamling.


De siste årene har det vært jobbet med å etablere bedehusforsamling på Reme i Lindesnes kommune. I går var tidspunktet for stiftelsesmøte kommet.

En milepæl
Vi gleder oss stort over at arbeidet med en ny forsamling i Lindesnes nå har nådd en viktig milepæl. Prosessen med forsamlingsdannelse på Reme startet i 2020, og en egen komite nedsatt av styret har jobbet konkret med dette. Underveis har også regionene i ImF, Normisjon og Misjonssambandet blitt involvert og bidratt med veiledning i prosessen. Det har også blitt avholdt to åpne fellesmøter hvor alle på bedehuset har blitt invitert til samtale om forsamlingsdannelse.

I forkant av stiftelsesmøte var det familiemøte hvor Kristine Kjetså-Norum hadde andakt. Etter familiemøtet og en kort pause gikk en over til stiftelsesmøte. Guro Aunevik og Trond Osestad orienterte om prosessen som hadde vært, og om hvordan en ser for seg veien videre. Deretter ble vedtektene for forsamlingen lagt frem og det ble gitt mulighet for å melde seg inn som medlem.

Fungerende styre
Komiteen for forsamlingsdannelsen har sagt seg villig til å fungere som styre for forsamlingen frem til første ordinære årsmøte, og de ble valgt inn ved akklamasjon. Styret (Se bildet) består dermed av; Geir Stensland, Guro Aunevik, Trond Osestad, Vera Gysland og Arild Fjeldskar.

Ny fellesforsamling
Forsamlingen vil være tilsluttet Normisjon region Agder, ImF sør, og Misjonssambandet sør. Gunnar Urstad (Normisjon) og Livar Veggeland var i den anledning til stede og kom med hver sin hilsen til den ferske forsamlingen, Lindesnes bedehusforsamling. Det er noe som har vært viktig for komiteen, et navn som viser at man ønsker å favne bredt i området rundt bedehuset.

Flere nye forsamlinger i 2023
I løpet av 2023 har det blitt etablert tre nye forsamlinger i Misjonssambandet sør. Konsmo bedehusforsamling, Notodden forsamling av NLM, og nå altså Lindesnes bedehusforsamling.

"Det er en stor glede å se utviklingen på dette området, og også noe vi har valgt å prioritere betydelige ressurser til de siste årene", sier regionleder Livar Veggeland. Vi ønsker å legge til rette for at det bygges felleskap, med et tilbud for alle generasjoner, hvor en kan ha sitt åndelig hjem med undervisning, sosialt felleskap, dåp, nattverd, smågrupper. Vi ser at der en lykkes med å bygge gode forsamlinger, der opplever man også vekst, avslutter Veggeland.