Steffen Dyve

Ny pastor i Lyngdal Bedehusforsamling

Steffen Dyve blir ny pastor i Lyngdal Bedehusforsamling. Han starter i stillingen 1.august.

Steffen Dyve (33 år) har en bachelor i kommunikasjon, livssyn og sjelesorg. Tidligere har han jobbet som ungdomsarbeider i Misjonssalen i Grimstad. Fra høsten 2017 til sommeren 2022 var Steffen og familien utsendinger for Misjonssambandet til Indonesia. De siste to årene i Indonesia var Steffen også stedlig representant (SR) for Misjonssambandet. Etter at familien kom til Norge har han vært ansatt som landsarbeider i Misjonssambandet.

– Det er litt skummelt, men jeg gleder meg veldig til dette, sier Steffen Dyve.

– Hadde du sett for deg å gå inn i en rolle som pastor?

– Jeg hadde nok ikke sett det for meg, men jeg hadde heller ikke sett for meg å flytte til Spind, smiler Steffen. Han forteller videre at han og kona Marthe egentlig hadde planlagt at de skulle bli boende i Grimstad. Jeg er sikker på at dette valget er rett. Dette er rett og slett Guds ledelse – det er så tydelig at det skulle bli slik.

Han forteller videre om et møte med Jon Lia, som frem til 1.juni er pastor i Lyngdal bedehusforsamling. – Jon, som også er pastor i Misjonssalen i Mandal, fortalte meg da at han på grunn av for stor arbeidsmengde, ikke kom til å fortsette i Lyngdal utover avtalt periode. Når han forteller meg dette vet jeg at jeg er på utkikk etter noe meningsfullt å gjøre i området der borte, sier Steffen. – Dette må det jo bare være Gud som har lagt til rette for oss, sier Dyve.

– Hvordan forbereder du deg til pastorrollen?

–  Som landsarbeider i Misjonssambandet er jeg mye rundt på møter nå. Det gir meg en større erfaring i forhold til forkynnelse. I tillegg leser jeg mye. Og så forbereder jeg meg som best jeg kan sammen med Gud, familien og forsamlingen. Jeg tar også med meg inn i pastorrollen viktige erfaringer fra lederrollen som stedlig representant i Indonesia, sier Steffen Dyve. Han understreker også at han går inn i den nye arbeidsoppgaven med et åpent sinn og et stort ønske om å gjøre jobben på en skikkelig måte.

Stillingsstørrelsen som pastor i Lyngdal Bedehusforsamling er 70% frem til nyttår og deretter 50%. Lyngdal Bedehusforsamling består Normisjon, Imf og Misjonssambandet.

Steffen og kona Marthe og barna Tobias, Sara og Olivia bor nå i Grimstad, men i løpet av sommeren flytter de til Spind i Farsund kommune for å overta Marthes barndomshjem. Der skal de drive familiegården FemTo. Ett av tilbudene som Familiegården skal drive med er «Inn på tunet»- konseptet, der de tilbyr, primært ungdomsskoleelever, en alternativ læringsarena til vanlig undervisning i løpet av skoleuka.