Operaen i Oslo i solnedgang

Informasjonssamling om jobb i Misjonssambandet

Velkommen til en infosamling om å jobbe i Misjonssambandet.

Vi ønsker å møte deg som er interessert i å bruke dine gaver og talenter i tjeneste for Gud og i møte med andre mennesker. Samlingen er lagt opp slik at vi først får litt undervisning knyttet til hvem vi er, hvilke interesser og talenter vi har og hvordan dette sammen kan gi en retning for yrkesvalg og livet med Jesus. Deretter vil det bli litt informasjon fra ulike arbeidsfelt i Misjonssambandet Norge.

NLM barnehagene - Over 40 barnehager fra sør til nord.
En unik mulighet til å møte barn og deres familie, midt i deres hverdag. Være en trygg voksen som ser, møter hele barnet og setter verdifulle spor. Misjonssambandets skoler finnes over hele landet og vi trenger stadig nye kristne medarbeidere. Være en stabil voksen som underviser og tilrettelegger for utvikling og læring hos elevene i en spennende og avgjørende periode av livet.

Forsamlings- og menighetsarbeid i Misjonssambandet. I tiden vi lever i søker mennesker felleskap og tilhørighet. Gjennom et spenn av muligheter som diakonalt arbeid, samtaler, forkynnelse og lederutvikling har vi et mål om å komme sammen og lede mennesker nærmere Jesus.
Det vil bli mulig med gruppesamtaler for å lære mer om mulighetene som finnes. Vi håper du vil bli med oss denne kvelden og gleder oss til å bli kjent med deg! Du møter folk fra Misjonssalen/Misjonssambandet Region Øst og Norge, NLM Barnehagene og skolene.

Det vil bli servert pizza!

Hjertelig velkommen!

 

Tid og sted:

19. april kl. 16:00-18:30 i Misjonssalen, Tullinsgate 4.

Meld deg på via denne linken: https://forms.office.com/e/HdKV5gLgKw