Anne Gro Holte

Det flerkulturelle arbeidet beriker meg

– Dette gleder jeg meg til. Det sier Anne Gro Holthe fra Kristiansand som er tilsatt i et vikariat som konsulent flerkulturelt arbeid i NLM Norge. Hun begynner i denne 50 prosent stillingen 20.februar.

Misjonssambandet ønsker å være med på det som Gud gjør i vårt land, og vi ønsker å være med og formidle hans hjerte for alle som bor i Norge, uansett bakgrunn. Bibelen er tydelig på vårt kall til å elske de fremmede og ta imot dem på en god måte. En viktig del av det å ta imot mennesker er å inkludere dem i våre fellesskap.

–  Hvorfor søkte du på dette vikariatet?

– Jeg er allerede inne i noe lignende arbeid gjennom stillingen min som flerkulturell medarbeider i Misjonssambandet sør. I den forbindelse har jeg også gjennom ulike læringsnettverk og kurser møtt mange av de andre som jobber innen det flerkulturelle arbeidet i Misjonssambandet sentralt. Og alt det spennende som skjer der trigget meg, og gjorde at jeg våget å søke på dette vikariatet da jeg ble utfordret til det.

–  Hva betyr arbeidet blant våre nye landsmenn for deg?

Anne Gro Holte har også et sterkt personlig engasjement i arbeidet blant våre nye landsmenn. – Det begynte i jobbsammenheng, men også privat at jeg fikk et hjerte for dette. Arbeidet med nye landsmenn beriker meg og betyr så mye for meg. Jeg kjenner at jeg selv har fått så mye tilbake gjennom relasjonsbygging og vennskap med mennesker fra andre kulturer. Og så kan jeg også si at jeg opplever at Gud leder meg og viser meg at vi nå, tross alt har fått misjonsmarka rett utenfor døra vår også her i Norge. Det gir oss alle så mange muligheter.

–  Hva kan vi gjøre for å inkludere nye mennesker inn i våre fellesskap?

– Åh, hvor skal jeg begynne, her er det mange ting å gripe fatt i, sier en engasjert Anne Gro Holthe. Det er i alle fall viktig at vi utruster hverandre og dyktiggjør oss både som enkeltmennesker og fellesskap til å vise omsorg for nye. Videre så er jeg veldig opptatt av tanken om å utvide vårt menighetsfellesskap, slik at alle kan finne en plass som er sin. Da tenker jeg blant annet på at det er mange som ikke kan delta på en vanlig gudstjeneste på grunn av forfølgelse, kultur og andre ulike utfordringer. Disse må vi også nå, avslutter Holthe.

Anne Gro Holthe fortsetter i stillingen i Misjonssambandet sør der hun er ansatt i 30 prosent som flerkulturell medarbeider og 20 prosent som barne- og familiearbeider.

For mer informasjon om Misjonssambandets flerkulturelle arbeid se nettsiden: https://nlm.no/flerkultureltnorge