gruppe

– Det er like aktuelt i Norge!

Hva kan vi som «utsendinger» på Østlandet lære av ytremisjonsarbeidet og strategiene som brukes i arbeidet blant de minst nådde?

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 1/2023.

Misjonssambandets arbeid utenfor Norge og hjemme i vårt eget land, henger sammen og er umulig å skille fra hverandre. Utsendinger rekrutteres og sendes fra fellesskapene i Norge, og gaver fra fellesskapene er avgjørende for at vi til enhver tid kan ha utsendinger på feltene. I tillegg er arbeidet vårt et bønnearbeid for både utsendingene, arbeidet og folkeslagene. Bønn er avgjørende for at Jesu navn skal bli kjent.

Men også strategisk henger inn- og utlandsarbeidet sammen. Jeg tror vi i Norge kan lære noe av det som skjer ute.

– Vi trenger teltmakere i Norge som kan være et lys på sin arbeidsplass, i sitt nabolag, på fotballaget eller på studiestedet. Hans Arne Sanna

Verdens misjon.

I høst var jeg på kurs i Nairobi, og sammen med de lutherske kirkene i Kenya og Tanzania lærte vi mer om teltmakerarbeid i misjonen, og hvordan vi kan utruste flere teltmakere til verdens misjon. Målet er å jobbe sammen i teltmakernettverk i områder av verden der Jesus ikke er kjent.

Teltmakermisjon har vært og vil være et viktig strategisk grep for å nå videre til unådde folkegrupper.

Et viktig aspekt i teltmakermisjon er spredningen av arbeidsemigranter, og mange av de som krysser grenser for å jobbe kommer fra kirkene i sør. De arbeider i Midtøsten, Nord-Afrika, Europa eller Norge. De reiser ikke bare med sin kompetanse, men også med et hjerte for Jesus og misjon. I Midtøsten kan teltmakere fra Norge og Etiopia arbeide sammen i nettverk. Etter kurset i Nairobi tenkte jeg: «Dette er jo like aktuelt i Norge!».

Teltmaker på Østlandet.

Strategier om teltmakermisjon gjelder også for arbeidet på Østlandet. Vi trenger teltmakere i Norge som kan være et lys på sin arbeidsplass, i sitt nabolag, på fotballaget eller på studiestedet. Tanken om teltmakernettverk trenger ikke å begrenses til visse geografiske områder av verden, men kan være i våre nærområder.

Mange av områdene i vår region har få eller ingen kristne fellesskap. I nabolaget mitt i Oslo vil ikke naboene mine tilfeldigvis stikke innom nærmeste menighet. De vil kun komme om de får en relasjon til noen i menigheten og blir invitert. Og det er ikke så ulikt situasjonen i områder av verden hvor vi satser på teltmakermisjon.

Det femte evangeliet.

Som kristne i Norge trenger vi å bli utrustet og styrket i våre fellesskap for å være et lys når vi går på jobb, er på dugnad i idrettslaget eller tar en kaffe i bakgården. De fleste i våre nærområder leser ikke Bibelen eller evangeliene. I teltmakerarbeidet lærer vi at teltmakere er «det femte evangeliet», altså det nærmeste våre naboer og kollegaer kommer til å høre Guds ord. Om ikke vi presenterer Bibelen, vil heller ingen andre gjøre det.

En pastor i et område av verden med få kristne sa til sin menighet: «Husk, dere er lyset som skal skinne i dette landet med verdens beste budskap. Ikke glem det denne uken». Teltmakere skal være et lys på sin arbeidsplass og sitt nabolag. Det trenger vi å bli utrustet til også i Norge og på Østlandet. Og jeg er overbevist om at vi også trenger lysene fra den globale kirken i Norge.