Konsmo bedehusforsamling ble stiftet 4.januar 2023. Interimsstyret består av, fra venstre Bjørn Arild Bø, Gunn Elise Helle, Bente Fiddan, Kjell Olav Hæåk, Njål Kristensen og Terje Andersen. Solveig Vrålstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

En åndelig kraftstasjon

–Det er med stor glede jeg kan melde at Konsmo Bedehusforsamling bestående av Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon nå er en realitet. 4. januar 2023 vil stå som en merkedag på Konsmo bedehus fremover.


Det sa Normisjons lokale representant Terje Andersen som siden 2021 har vært leder for komiteen som har arbeidet med og forberedt prosessen frem mot dannelse av bedehusforsamling i Konsmo. Komiteen har bestått av to representanter fra hver av de tre organisasjonene.

47 personer møtte frem på Stiftelsesmøtet 4.januar 2023 for Konsmo Bedehusforsamling, til tross for snøvær og glatt føre.

Gjennomgang av vedtekter ble foretatt og det ble også gjennomført en rådgivende avstemning: 

41 stemte ja til dannelse av bedehusforsamling
4 stemte nei
2 stemte blankt

35 personer tegnet også medlemskap i Konsmo Bedehusforsamling på stiftelseskvelden.

Prosessen
Tre organisasjoner på Konsmo bedehus, Indremisjonsforbundet, Normisjon og Misjonssambandet nedsatte høsten 2021 en komite for å arbeide med denne saken. Det har i lang tid vært både tanker og ønske om forsamlingsdannelse i Konsmo. Komiteen som ble nedsatt har hatt samtaler og diskusjoner, arbeidet med vedtekter og hatt åpne informasjonsmøter med misjonsfolket på bedehuset.

Ønsket om et mer helhetlig arbeid på bedehuset med ansvar for dåp, trosopplæring og bibelundervisning er noen av behovene som er grunnlaget for dannelsen som nå er gjort. Og ikke minst, skape en arena for barnefamilier. Bedehusforsamlingen ønsker også å bli en åndelig kraftstasjon for Konsmobygda.

Så etter en god og lang prosess ble altså resultatet at Konsmo Bedehusforsamling ble dannet 4.januar.


Interimsstyre
Valg av interimsstyre ble også gjennomført under stiftelsesmøtet. Dette foreløpige styret har som hovedoppgave å forberede årsmøtet som skal avholdes i mars måned.

Interimsstyre består av:

Bjørn Arild Bø
Gunn Elise Helle
Bente Fiddan
Kjell Olav Hæåk
Njål Kristensen
Terje Andersen
Solveig Vrålstad (ikke til stede)

Regionleder Livar Veggeland representerte Misjonssambandet og kretsleder Ragnar Ringvoll representerte Indremisjonsforbundet. De kom med en hilsen og ba for interimsstyret. Ledelsen i Normisjon var forhindret fra å komme, men sendte en hilsen.

Kvelden ble ledet av Terje Andersen, og Marit Andersen hadde andakt.