Regionårsmøte 2021

Takk for innsatsen!

Takk til alle som har bidratt med forbønn, tid og midler i Misjonssambandet øst i året som snart er forbi.

Den store innsatsen fra frivillige i små og store misjonsfellesskap, arbeidet som drives for barn, unge og voksne, trofast givertjeneste og ikke minst forbønn, gir grunn til både takknemlighet og optimisme med tanke på framtiden. Nyheten om at Gud har gitt sin sønn til vår frelse forkynnes fortsatt i vår region.

 

Samtidig merker vi oss at det er en nedgang i gaveinntektene (pr utgangen av oktober) i forhold til samme tid i fjor. Det samme gjelder regionbidraget, dvs. «overskuddet», som er med på å dekke utgiftene til ytremisjonsarbeidet.

 

Takk til alle som har anledning til å gi en ekstra gave nå ved slutten av året, eller som ønsker å bli fast giver (eller øke gavebeløpet). For mer informasjon om gaver (bla. om skattefradrag) trykk «Bidra i arbeidet» på nlm.no (Startside - Norsk Luthersk Misjonssamband (nlm.no)), eller ta kontakt på giver@nlm.no / 22 00 72 00.

 

Med ønske om en velsignet julehøytid.

 

Hilsen lederteamet i Misjonssambandet øst

 

Anna L Hørte, konst. ungleder

Tom Teien, regionleder

Asbjørn Stige, administrasjonsleder