Kolbjørn Bø

Slutter som regionleder

Etter snart syv år som regionleder i Region sørvest, har Kolbjørn Bø gitt beskjed til regionstyret om at han vil slutte til sommeren. Deretter vil han bli teamleder i regionen.

Det er ikke med lett hjerte jeg har kommet til denne beslutningen, men jeg tror det er rett at nye krefter overtar oppgaven som regionleder. For min del opplever jeg at syv år er nok i en slik stilling og kjenner på en viss slitasje. Samtidig er jeg svært takknemlig for å kunne gå inn i en annen viktig oppgave i regionen, sier Kolbjørn Bø.

Han har opplevd tiden som regionleder som både spennende og lærerik, og takker både regionstyret og misjonsfolket for tilliten han er blitt vist.

Regionstyret fikk beskjed i siste styremøte før jul at Kolbjørn Bø ønsker å slutte til sommeren. Regionstyreformann Torleiv Åreskjold sier at regionstyret gjerne kunne tenkt seg at Bø fortsatte i oppgaven, men har forståelse for at han ønsker å slutte som regionleder.

Regionstyret er takknemlig for tiden Kolbjørn Bø har vært i stillingen, og måten han har utført oppgaven på. Styret er også glad og takknemlig for at han fortsetter som teamleder i Team Midt, sier Åreskjold.

Nå starter rekrutteringsprosessen for å få på plass en ny regionleder. Regionstyreformannen oppfordrer misjonsfolket til å være med i bønn for dette arbeidet.