Fangekasa 2022

Bibelcamping på Fangekasa

Vi ser frem til en fullskala bibelcamping på Fangekasa 2023.

Bibelcampingen 2023 på Fangekasa er under planlegging, og vi ser endelig frem til et fullskala sommerprogram etter to år med koronarestriksjoner.

Campingen starter lørdag 1. juli, med åpningshelg, og går over fire hele uker frem til og med 30. juli.

Det blir møtesamlinger for alle generasjoner, masse aktivitet, konserter, og misjon med variasjoner.

Styret og komitéen ser frem til fulle hus og en super sesong med bibelcamping for små og store fra alle landets kanter. Sett av tid til sommerdager på Fangekasa!

Konkret innhold røper vi etter hvert som endelige avtaler er på plass.

Påmeldingen er ikke åpen enda, men følg med i sosiale medier.

 

Komitéen for bibelcampingen 2023