Spare

Teien: – Våger du å være offensiv?

Dette tenker han om personlig (gave)budsjettering.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 15/2022.

Tom Teien
Tom Teien:Regionleder Narve Jonas Nystøyl

Et av de sikreste høsttegnene vi har, er at begrepet budsjett dukker opp – nær sagt i alle sammenhenger. I bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter legges det ned utallige arbeidstimer for å planlegge hvordan det økonomiske bildet vil se ut det kommende året.

Et budsjett er en oppstilling over forventninger for en periode som ligger foran – primært brukt for å danne seg et bilde av forholdet mellom kostnader og inntekter. Selv om man i denne prosessen ofte støtter seg på status for inneværende år, er det likevel en vanskelig øvelse å forutsi hvordan et helt nytt år blir seende ut. Man vil gjerne være offensiv og ekspanderende, men samtidig realistisk.

Også her på regionkontoret arbeides det i disse dager med et budsjett for neste år. Til forskjell fra virksomheter som opererer med produksjon og salg, er våre inntekter i all hovedsak basert på frivillige gaver. Det er med en stor porsjon ydmykhet vi igjen våger å regne med at misjonsfolket enda ett år vil bære kostnadene for arbeidet med å utbre evangeliet – både i vår region og utover landegrensene.

– Hva er mine forventninger, og hvordan avspeiles det i mitt budsjett for tiden som kommer? Våger jeg å være offensiv og ekspanderende? Tom Teien

Når vi budsjetter her hos oss, ligger forventningene på et annet plan enn profitt i kroner og øre.

Vårt mål med budsjettet er at planleggingen for neste periode, skal materialiseres i en økonomi som fortsatt gir oss muligheter til å arbeide blant barn og unge i små og store misjonsfellesskap. Vi ønsker fortsatt å ha mulighet til å videreutvikle arbeidet med å disippelgjøre for tjeneste i Guds rike. Vi ønsker at midlene vi budsjetterer som inntekter, skal brukes slik at nye mennesker vinnes for Jesus. Vi ber om at Gud velsigner pengene som gis – slik at mennesker kan få høre evangeliet og ta imot Jesus. Vi ber om at det igjen skal gi oss nye generasjoner av misjonsfolk – som kan bære og drive arbeidet videre.

I tillegg ønsker vi at midlene som gis skal kunne løftes inn i arbeidet som den vedtatte strategien fra sommerens generalforsamling formidler som det første av de syv satsningsområdene: Evangeliet til de unådde.

Hva med mitt budsjett? Hva er mine forventninger, og hvordan avspeiles det i mitt budsjett for tiden som kommer? Våger jeg å være offensiv og ekspanderende? Hvis jeg har forventninger om at Guds rike skal gå videre fram, og at nye mennesker skal vinnes for Kristus, vises dette også når jeg budsjetterer?

Kanskje oppfordringen til oss alle kan være å utarbeide et romslig (gave)budsjett for tiden som kommer?

Lykke til med budsjettarbeidet.