Utsikt over Groruddalen i skumring

Legger skolesatsingen i Groruddalen på is

PRESSEMELDING: Misjonssambandet har gjennom ti år forsøkt å finne skolelokaler til en grunnskole i Groruddalen i Oslo. Dette har ikke lykkes, og skolestyret har nå bestemt å varsle Utdanningsdirektoratet om at en oppgir prosjektet i denne omgang.

Det er nå ti år siden en gruppe familier i Groruddalen begynte arbeidet med å etablere en kristen grunnskole. Første søknad ble utarbeidet i 2012 og fikk godkjenning fra Udir i 2014 for å starte opp med 390 elever på 1.-10. trinn. Norsk Luthersk Misjonssamband står bak skolen som fikk navnet Groruddalen Kristne Privatskole AS. Det er seinere gitt godkjenning i 2016 og 2019. 

I 2015 ble det engasjert rektor/prosjektleder for å arbeide med oppstarten. Det har kommet mange henvendelser fra foreldre og lærere som har vært interessert i skolen. Utfordringen har vært å finne egnet skoleanlegg i Groruddalen. På tross av at en har brukt tid og krefter på å lete, har dette av flere årsaker vist seg svært krevende.

Den største utfordringen er at det er trangt om plassen. Dalen er innrammet av markagrensen, og tre store hovedveier skjærer gjennom dalen. Det har dermed vist seg vanskelig å finne en egnet tomt eller bygning. Det har dessuten knyttet seg usikkerhet til om en får omregulert potensielle anlegg til skoleformål.

I tillegg spiller det økonomiske aspektet en rolle, med hensyn til både etablering og drift. Det er kostbart både å bygge om og å bygge nytt, og med dagens finansiering av friskolene, der det knapt gis kapitaltilskudd, er det heller ikke mulig å få til en drift som går i balanse.

   

Kontaktpersoner:

Arild Langtind, skolestyret

E-post: arild@langtind.no

Mobil: 924 50 668

 

Torleif Belck-Olsen, skoleseksjonen i Misjonssambandet

E-post: tbelckolsen@nlm.no

Mobil: 952 69 691

 

Bildet er brukt i henhold til CC BY-NC 2.0