Spørsmål

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen i Misjonssambandet sør er i gang med sitt arbeid, og ønsker innspill på kandidater til neste års regionårsmøte.


Regionen er et viktig ledd i Misjonssambandets arbeid. På Regionkonferansen 23.april på Evjetun skal det velges personer til å sitte i regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnda. Vi i valgnemnda kjenner ikke alle som er en del av vårt arbeid rundt i de ulike stedene i Region sør, og vil gjerne ha innspill fra dere på personer som dere tenker kan være egnet til å sitte i disse styrene.

Vi trenger en sammensetning som tar hensyn til alder, kjønn, geografi og utrustning, og vil ta kontakt med de kandidatene dere foreslår ut fra en helhetsvurdering av hva de ulike styrene trenger. Dere trenger ikke å snakke med vedkommende på forhånd, bare komme med forslag til navn.

Valgnemnda skal ha neste samling 15.november og vi ber om at dere kommer med deres forslag innen den datoen.

 

Vennlig hilsen

 

Marit Andersen, mandersen@nlm.no

Anne-Birgit Fahre Brødsjømoen, annefahre@gmail.com

Tallak Hoslemo, tallak.hoslemo@gmail.com

Steffen Røykenes, steffen.roykenes@gmail.com

Brit Kari Urdal, leder, burdal@norea.no