Ingrid og døtrene

Leirleder Ingrid

Det har blitt mange leirer på Ingrid siden hun reiste for første gang som 1.klassing

Hvert år arrangeres det mange leirer, blant annet på Solhøgda leirsted i Ålvundfjord. Da er vi helt avhengig av frivillige leirledere. Noen stiller opp på flere leirer i året. En av dem er fembarnsmor Ingrid Tjugen. Hun bor på Skåla i Molde kommune, og er mor til 5 jenter, den eldste er 12 år. Ingrid forteller at hun reiste på leir allerede fra første klasse. Hun forteller at de ble satt på bussen, og så skulle undertegnede hente jentene på Ålvundfossen. Litt heimlengsel kan hun minnes, men siden ble det både Krasp og Kreko. (Korene på Nordmøre.) I sommer var Ingrid med på to sommerleirer, og nå i november på to juleverkstedhelger som leder. Og da fyller ho opp bilen med sine egne jenter og andre fra bygda som vil på leir.

Ingrid forteller: «Jeg føler at det er så viktig å følge barna på leir, syntes sjøl det var så kjekt. Stort at de får være sammen med andre som også vil følge Jesus. Ei hel helg med bibelundervisning, det gjør de trygge, og de får styrke på veien. Leir er bare så viktig. Jentene er entusiastiske for leir, de får med seg venninner. En dag sa ei av jentene at Solhøgda er verdens beste leirsted. «Bare jeg nevner leir, starter pakkinga tvert. Jeg må passe på å ikke si at vi skal på leir for tidlig,» sier Ingrid og ler. «På leir får de ei hel helg uten skjerm, ei helt annerledes helg fullt med mange gode aktiviteter. De får også lære og slå opp i Bibelen, og etter hvert har de spurt om å få sin egen Bibel.»

Hvorfor stiller du opp som leirleder? «Følte i starten at jeg ikke passet, for jeg liker ikke å stå fram å lede samlinger etc. Jeg synes det er godt å være på Solhøgda og ser at det er mange praktiske oppgaver jeg kan bidra med; være der for deltakerne, og så få følge jentene mine.»

Så forteller Ingrid til slutt at hun akkurat nå støtter seg til Salme 23. «Med fem jenter er det et stort ansvar og mange spørsmål, en vil gjerne ha kontroll. Salme 23 forteller at vi skal få ligge i grønne enger og stole på Gud, hos han får vi hvile.»

Hun synes det er stort at det går så bra på leir, mange overnatter borte for første gang, alt flyter så fint, ja det må være Guds velsignelse, sier Ingrid. «Stort var det også at den eldste av døtrene kom og spurte om hun kunne være med som hjelpeleder. Sammen med nabojenta var hun med som leder på juleverksted for 1.-4. kl. nå i november. De syntes det var kjempekjekt. Barna er trygge hos Jesus,» avslutter Ingrid.