Ernst Jan

Avtroppet regionleder

Vegge: – Godt samarbeid mellom administrasjon og styre.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 15/2022.

Takk til Ernst Jan Halsne.

Regionstyret vil takke Ernst Jan Halsne for årene han har vært regionleder. Ernst Jan kjenner regionen godt, og styret vil savne all kunnskapen han innehar om vårt mangfoldige arbeid. Vi takker også for godt samarbeid mellom administrasjon og regionstyre. Styret ønsker han Guds velsignelse over livet og de nye oppgavene i regionen.

Mai Brit Vegge, regionstyreleder Misjonssambandet øst.