Grovane bedehus

Stappfullt på bedehuset

Sist lørdag, 22.oktober var det basar på Grovane bedehus i Vennesla.


Mange tok turen på basar
Og det var mange som ville ha med seg bedehusbasaren, for lokalet ble helt fullt. – Det ble ganske bra inntekt, men noe mindre enn tidligere fordi vi ikke hadde forhåndssalg på bok, forteller Signe Gunn Myre. – Det som vi imidlertid syns er vel så viktig, er at veldig mange av de som kommer på basaren kanskje ikke pleier å gå på bedehuset til vanlig, sier Myre.

Oppmerksomhet fra Vennesla kommune
Grovane bedehus fikk også under basaren besøk av representant fra levekårsutvalget i Vennesla kommune, Inger Turid Tonstad. Hun delte ut kommunene «kulturtallerken» til bedehuset og takket for innsatsen. «Kulturtallerken» er en pris som deles ut i løpet av kulturuka i Vennesla, til institusjoner som jobber med å fremme kultur i bygda.