Natasha Crain

Blir du med på Veritaskonferansen 2022?

Er du frivillig i menighetsarbeid med barn, unge og familier? Eller forelder, bestefar eller fadder som ønsker om å gi Jesus videre til neste generasjon? Da vil jeg anbefale å få med deg Veritaskonferansen 2022, 21.-23.oktober!

Veritaskonferansen er et samarbeid mellom NLA Gimlekollen Mediehøgskole, Laget NKSS og Bibelskolen i Grimstad.

Årets konferanse vil dette året løfte opp viktigheten av trosforsvar for barn og unge, med utgivelsen av boken Talking with Your Kids about God: 30 Conversations Every Christian Parent Must Have, av den svært anerkjente formidleren og forfatteren Natasha Crain (https://natashacrain.com/).

Man kan velge å delta på hele konferansen, eller bare lørdagen.

lørdagen er det en egen Nettverkssamling for arbeid med barn og familier – der jeg (Barne- og familiekonsulent i Misjonssambandet Sør) skal lede dette nettverket sammen med journalist og forfatter Anette Løken Jahr. Anette har stått bak bl.a. tv-serien Fride på skipet (2009) som har gått på NRK og mini-serien Oppstandelsen (2022) med «Farmen-presten» Thor Haavik.

 For mer informasjon, program og påmelding:

https://veritaskonferansen.no/

«VERITASKONFERANSEN ØNSKER

å styrke kristne i troen på Jesus som Sannheten, og å utruste til frimodig å leve ut og dele sin tro.

Denne helgen samler vi et spekter kristne ressurspersoner som gjennom seminarer, forkynnelse og samtaler vil utfordre deg og gjøre deg bedre rustet til å møte samtidens spørsmål og livssynsmangfold.

Konferansen er en tydelig kristen konferanse, men vi ønsker også velkommen dem som anser seg som tvilere, skeptikere og som har andre livssyn. Vi ønsker velkommen til å utforske den kristne troen  - og personen Jesus Kristus - sammen med oss.

Veritas ønsker å være en ressurs for hele kristenfolket lokalt, regionalt og nasjonalt, og er opptatt av bred nettverksbygging, også internasjonalt. Vi tror et tydelig trosgrunnlag vil gjøre samarbeid lettere. Veritas knytter seg til den internasjonale evangelikale Lausannebevegelsen, slik dette trosgrunnlaget kommer til uttrykk i Cape Town erklæringen (2011).»

(Utdrag fra Veritaskonferansen.no)

Håper å se deg der 😊

Hilsen Lillian Haugland

(Barne- og familiekonsulent i Misjonssambandet Sør)