Kveldshimmel

Tanker fra Fikre

Fikre deler noen tanker med oss. Han er områdearbeider i regionen vår.

Fikre Tulu
privat

De siste månedene har jeg fått besøke noen små menigheter, der det var samlet en liten gjeng eldre mennesker som har for vane å samles for å studere Bibelen. Gudfryktige brødre og søstre, som er trofaste og åpenbarer Guds visdom til oss. Gjennom deres trofaste innsats og utholdenhet har vi blitt velsignet. 

De har gjort godt og holdt ut i det kristne arbeidet på bedehuset.  Det er prisverdig foran Gud. Jeg ønsker å si til mine brødre og søstre, evangeliet kommer ikke til oss uten prøvelser og motgang. Derfor, når vi nå har fått og forstått Guds vilje, må vi vise vår respekt og takknemlighet og ikke minst be for de som har stått lenge i det kristne arbeidet. Uten deres innsats hadde det vært veldig vanskelig for oss i denne generasjonen å forstå den evige meningen med livet. Jeg er takknemlig for alle som har krysset kulturelle barrierer og ofret mye for evangeliets skyld, sånn at jeg og du kunne bli frelst. Hvilken glede det er å få ha slike oppvakte, dedikerte, målrettede mennesker i en utfordrende tid. «Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem.» Lukas 12,37.     

Jeg ønsker å nå dagens generasjon slik at de blir grepet av Kristus som generasjonene før dem siden evangeliet er det samme i dag.  La oss følge pionerenes eksempel for å fullføre den oppgaven som ligger foran oss. La oss gå i innovatørenes fotspor mens vi ærer deres tapre kamp. Vi trenger denne kampviljen i menighetene, helt til Kristus kommer igjen.